Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB644 Din-Felsefe İlişkisi ve Bilgelik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Din ve feslefe ilişkisinden hareketle, kuram olarak bir bilgelik felsefesi ve teolojisi, ve erdem olarak bir bir bilgelik ahlakı geliştirmek; bilgelik konusundaki literatürü tanımak ve tartışmak; bilgeleşme yolunda kişisel beceri kazandırmak…

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cafer Sadık Yaran, Bilgelik Peşinde 2. Hüsameddin Erdem, Din-Felsefe Münasebeti 3. Hüseyin Yılmaz, Ezeli Hikmet ve Dinler 4. Aldoux Huxley, Kalıcı Felsefe 5. Xinzhong Yao, Wisdom in Early Confucian and Israelite Traditions 6. Charles Hartshorne, Wisdom as Moderation 7. Keith Ward, Religion and Human Fulfilment 8. Tuncer Elmacıoğlu, Bilgece Yaşamak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din, felsefe, din-felsefe ilişkisi, bilgelik (hikmet), dinlerde bilgelik, İslam’da bilgelik, felsefede bilgelik, ahlaki erdem olarak bilgelik, kişisel gelişim hedefi olarak bilgelik, …

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din-Felsefe İlişkisi
2 Bilgelik Sevgisi Epistemolojisi ve Bilge İnsan
3 Din-felsefe ilişkisinin doğurduğu problemler
4 Din ve felsefenin konu, yöntem ve amaç açısından ilişkileri
5 Din ve felsefenin birleştikleri ve ayrıldıkları yönler
6 Din-felsefe ilişkisinde üç temel yaklaşım
7 Gelenekselcilik ve ezeli hikmet (perenniyal felsefe)
8 Ezeli hikmet yaklaşımının din, felsefe ve mistisizm algısı
9 Doğu ve Batı dinlerinde hikmet
10 Çağdaş Batı felsefesi ve etiğinde bilgelik
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Din, felsefe ve bilgelik yoluyla kendini gerçekleştirme
13 Bilgeleşme ve bilgece yaşama
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63808 1388614 Din ve felsefe ilişkisi konusunda bilgi sahibi olmak
63809 1409911 Dinin ve felsefenin bilgelikle ilişkisini ve bilgece yorumlanışının ilkelerini öğrenmek
63810 1410295 Din, felsefe ve yaşam konularına daha bilgece bir tavırla yaklaşma yeteneği

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.