Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB647 Ölümsüzlük Problemi 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Ölümsüzlük problemi hakkında öğrenciye bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin YASA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Metin Yasa, Ölüm Sonrası Yaşam, Ankara Okulu Yayınları, 2001. 2. Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991. 3. Metin Yasa, Hayyam’ın Rubaileri, Elis Yayınları, Ankara, 2009. 4. Metin Yasa, “Reenkarnasyon Beşeri Ruhun Ölümsüzlük Arzusunu Tatmin Eder Mi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, 239- 246, Samsun, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölüm Nedir?
2 Ölüm Ötesine İlişkin İki Yaklaşım: Varlık ve Yokluk
3 Ruh-Beden İlişkisi
4 Temel Kavramlar I: Ölüm Ötesi Hayat ve Ölümsüzlük
5 Temel Kavramlar II:, Yenidendiriliş ve Reenkarnasyon
6 Ölümsüzlüğün Kanıtları: Genel Bir Bakış
7 Metafizik Kanıtlar I: Ruhun Töz Oluşu
8 Metafizik Kanıtlar II: Ruhun Bozulmayışı
9 Etik Kanıtlar I: A Priori Yaklaşım ve Tanrı Postulatı
10 Ara Sınav
11 Etik Kanıtları II: A Posteriori Yaklaşım ve Adalet
12 Parapsikolojik Kanıtlar I: Beden-Dışı Deneyim
13 Parapsikolojik Kanıtlar II: Yakın Ölüm Deneyimi
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63857 1166098 Ölümsüzlük düşünceleri arasındaki farkı tanıyabilmek
63858 1178480 Ölümsüzlük probleminin temel kavramlarını tartışabilmek.
63859 1180392 Ölümsüzlük konusunda araştırma ve değerlendirme yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.