Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB649 Tanrı-Evren İlişkisi 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Lisansüstü eğitime başlamış olan öğrencilerle din Felsefesisinin temel konularından olan Tanrı ve Evren arasındaki ilişkiyi farklı bakış açılarıyla ele alıp filozofların metinlerini önceleyerek tatışmak ve konu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır..

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin YASA, Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. - Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, Selçuk Yayınları, Ankara 1996. 2. Sartre, Jean Paul, Denemeler (Çağımızın gerçekleri), çev.: Sebahattin Eyuboğlu, Vedat Günyol, Say Yayınları, İstanbul 1998. 3. Erdem, Hüsameddin, Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-Er Yayınları, Konya 2009. 4. Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara 1996. 5. Metin Yasa, Paradoksal Konuşmak, Elis Yayınları, Ankara 2007 6. Taylan, Necip, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Şehir Yayınları, İstanbul 1998. 7. Dawkins, Richard, Tanrı Yanılgısı, Çev.: Kalisto, Kuzey Yayınları, 2007. 8. İmamoğlu, Tuncay, Bir Tanrı Kanıtlaması Olarak Berkeley İdealizmi, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul 2004 9. Çınar, Aliye, Tanrı Yanılgısı Üzerine – İnanmak Ya da İnanmamak, Profil Yayıncılık, İstanbul 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Tanrı ve Evren arasında kurulagelen ilişkinin geçerliliği, farklı yaklaşımlar dikkate alınarak sorgulanması içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 2 5 10
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanrı-Evren arasındaki ilişkiye genel bakış
2 Tanrı hakkında konuşmanın imkanı
3 Tanrı-Evren ilişkisine farklı yaklaşımların temel ayrım noktaları
4 Deizm 1
5 Deizm 2
6 Panteizm
7 Pan-enteizm
8 Ateizm 1
9 Ateizm 2
10 Teizm 1
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Teizm 2
13 Teizm 3
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63972 1227460 Din Felsefesinin Temel konularından Tanrı ve Evren arasındaki ilişkiye düşünce tarihinde hangi açılardan bakıldığını kavrayacaktır.
63973 1227462 Tanrı hakkında konuşabilmenin imkanını sorgulayacaktır.
63974 1227473 İslam geleneğindeki Tanrı algısı konusunda bilgi sahibi olacaktır.
63975 1227475 Evrenin varoluşuyla ilgili öne sürülen teoriler hakkında fikir sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.