Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB653 Dinler ve Kültürlerarası Diyalog 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı küreselleşme ve buna bağlı olarak farklı inanç ve kültür mensuplaırnın birbirleriyle ilişkilerinin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında dinler ve kültürlerarasında sağlıklı ilişkilerin gerekliliğini ve mahiyetini kavramaya muktedir kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof.. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mahmut Aydın, Monologdan Diyaloga, Ankara, 2001 • Mustafa Alıcı, Hıristiyan-Müslüman Diyalogu, İstanbul, 2005. • Yumni Sezen, Dinlerarası Diyalog İhaneti, İstanbul: Kelam Yayınları, 2006. • Mahmut Aydın, Dinlerarası Diyalog: Mahiyet, İlkeler ve Tartışmalar, İstanbul: Pınar Yayınları, 2008. • Mehmet Bayraktar, Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam, Ankara, 2009. • Swidler, Leonard, Muslims in Dialogue: The Evolution of A Dialogue, Lewiston, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste dinler ve kültürler arası ilişkilerin geçmişi, bugünü ve yarını inceleme konusu yapılarak daha yapıcı ilişkiler kurmak için neler yapılması üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
19 Beyin Fırtınası 14 20 1
27 Makale Yazma 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 30 60
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram Olarak Dinler ve Kültürlerarası Diyalog
2 Tarihsel Süreçte Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler
3 Günümüzde Dinlerarası Diyalogun Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti
4 Diyalojik Dünya Görüşü
5 Farklı Din ve Kültür Mensuplarıyla Diyalogun Dinsel ve Teorik Temelleri
6 Kurumsal Diyalog Faaliyetleri ve Değerlendirilmesi
7 Bireysel Diyalog Faaliyetleri ve Değerlendirilmesi
8 Sivil Toplum Kuruluşlarının Diyalog Faaliyetleri ve Değerlendirilmesi
9 Diyalojik Söylemin Türkiye’deki Yansımaları (1)
10 Diyalojik Söylemin Türkiye’deki Yansımaları (2)
11 Yapıcı ve Faydalı Bir Diyalog Ortamının Tesisi İçin İlkeler (1)
12 Yapıcı ve Faydalı Bir Diyalog Ortamının Tesisi İçin İlkeler (2)
13 Diyalog Misyon ve Tebliğ İlişkisi
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
64344 1383205 Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve hızlı iletişim imkanlarının artması sonucu inançlar ve kültürler arası karşılaşma ve birlikteliklerin artık kaçınılmaz olduğunun farkında olacaklardır.
64345 1388678 Farklı inanç ve kültür mensuplarıyla diyalojik ilişki içinde olma bilinci kazanacaklardır.
64346 1395192 İnançlar ve kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği bilinci kazanacaklardır.
64347 1395453 İnançlar ve kültürlerarası ilişkilerin geliştirilebilmesi ve daha yapıcı ve verimli diyalogların kurulması için yeni modeller geliştirilmesi gerektiği bilinci kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
64344 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4
64345 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3
64346 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3
64347 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek