Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB655 Anadolu İnançları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı ilahiyat alanında yüksek lisan yapan öğrencileri, tarihi süreçte Anadolu coğrafyasında ne tür inançların yaşadığınıve bunların temel inanç yapılarını tanıyıp bilmeye muktedir kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, 1-3, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003. 2. C. W. Ceram, Tanrıların Vatanı Anadolu, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992. 3. Şinasi Gündüz, Anadolu’da Paganizm, Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2005. 4. Ekrem Akurgal, The Hattian and Hittite Civilizations, Ankara: Publications of the Republic of Turkey Ministry of Culture, 2001. 5. Ahmet Yaşar Ocak, İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, İstanbul: Kabalcı Yay., 2007. 6. Abdurrahman Küçük –M. A. Küçük, Türkistan’dan Türkiye’ye Alevilik – Bektaşilik, Ankara: Berikan Yayınevi, 2009. 7. Mehmet Yaşar Ünal, Anadolu Anatanrıçası Kibele, Ankara: Öteki Yay. 2003. 8. Georges Dumézil, Kafkas Halkları Mitolojisi, Ankara: Ayraç Yayınları, 2000. 9. Moshe Sevilla-Sharon, Türkiye Yahudileri, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993. 10. Mehmet Çelik, Süryani Tarihi, Ankara: Ayraç Yayınları, 1996. 11. John S. Guest, Yezidilerin Tarihi, İstanbul: Avesta Yay. 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Anadolu’daki kadim dinsel geleneklere yaşayan paganist dinler ve günümüzdeki farklı dinsel geleneklere mensup insan toplulukları konu edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinlerin Buluşma Noktası Olarak Anadolu ve “Hitit Dini ve Mitolojisi” Makale Okuma ve Tartışma
2 Ana Tanrıça Kibele ve Farklı Geleneklerdeki Yansımaları Makale Okuma ve Tartışma
3 Frigler, Lidyalılar’da Dinsel İnançlar: Friglerde Kibele Kültü Makale Okuma ve Tartışma
4 İyonlar: Artemis, İlyada ve Odesa Destanları Makale Okuma ve Tartışma
5 Urartular’da Dinsel İnançlar ve Savaş Tanrısı Haldi Makale Okuma ve Tartışma
6 Anadolu’da Yunan ve Pers Mitolojisinin Etkisi Makale Okuma ve Tartışma
7 Harranîlik (Harran Sâbiîliği) Makale Okuma ve Tartışma
8 Yezidilik Makale Okuma ve Tartışma
9 Alevilik – Sünnilik Makale Okuma ve Tartışma
10 Hızır - İlyas Kültü Makale Okuma ve Tartışma
11 Kafkas Mitolojisi ve İnançları Makale Okuma ve Tartışma
12 Gürcü – Laz Mitolojisi ve İnançları Makale Okuma ve Tartışma
13 Anadolu’daki Hıristiyan Mezhepler: Süryaniler, Ermeni Kilisesi, Ortodokslar, Katolik ve Protestanlar Makale Okuma ve Tartışma
14 Anadolu’da Yahudilik Makale Okuma ve Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538127 Anadolu kökenli dinsel geleneklerle köken olarak farklı yerlere ait olmakla birlikte Anadolu coğrafyasında müntesibi bulunan dinsel gelenekleri tanıyıp bileceklerdir.
2 1538126 Büyük oranda Anadolu’ya özgü olan Tanrıça Kibele kültünü ve bu kültün Hıristiyanlık vb. dinsel geleneklerdeki izlerini görme imkanı bulacaklardır.
3 1538128 Anadolu’da binlerce yıldır bir arada yaşamayı başaran farklı inançların kültürel zenginlik ve bir arada yaşama tecrübesi açısından önemini kavrayacak ve bugüne dair çıkarımlarda bulunabileceklerdir.
4 1538129 Yaşadıkları coğrafyayı daha yakından tanıma imkanı bulacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
3 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek