Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB657 Hint Kökenli Dinler 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı ilahiyat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin gelişim sürecini ve temel doktrinlerini tartışarak Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm gibi Hint Kökenli dinsel gelenekler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ali İhsan Yitik, Hint Dinleri, İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı, 2005. 2. P.T. Raju, Asya Dinleri, İstanbul: İnkılab, 2002. 3. Asaf Halet Çelebi, Gotama Buddha, İstanbul: Hece Yayınları, 2003. 4. Korhan Kaya, Hinduizm, Ankara: Dost Kitabevi, 2001. 5. İbrahim Sümer, Lotus’un İçindeki İnci, İstanbul: Karakutu Yayınları, 2003. 6. Cengiz Erengil, Budizm, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004. 7. Ananda Coomasraswamy, Hinduizm ve Budizm, İstanbul: Kaknüs Yay. 2000. 8. Korhan Kaya, Budhistlerin Kutsal Kitapları, Ankara: İmge Kitabevi, 1999. 9. Louis Renou, Hinduizm, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993. 10. Kürşat Demirci, Hinduizmin Kutsal Metinleri Vedalar, İstanbul: İşaret Yayınları, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Hint kökenli dinlerin ortaya çıkışı, gelişmesi, kurumsallaşması ile Hindistan bölgesinde tarihsel süreçte yaşanan dini gelişmeler inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
19 Beyin Fırtınası 14 20 1
27 Makale Yazma 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 30 60
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hinduizmin Tarihsel ve Dinsel Arkaplanı: Ariler ve Dinleri
2 Hinduizmin Temel İnanç Yapısı: Karma, Samsara inancı; Kast sistemi; mitoloji
3 Kutsal Metinleri, İbadet ve Hac
4 Hindu mezhepleri ve Modern Dünyada Hinduizm
5 Budizm ortaya çıkışı, Budda’nın hayatı ve Reformları
6 Budizmin Temel İnançları ve Hinduizm’den ayrılan noktaları
7 Budizmde ibadet, gündelik hayat ve dünya algısı
8 Budist mezhepler : Hinayana ve Mahayana
9 Tibet Budizmi
10 Caynizmin ortaya çıkı ve tarihsel gelişimi
11 Kutsal Metinleri, Temel Öğretileri ve ibadetleri
12 Sihizmin ortaya çıkışı ve Tarihsel Gelişimi
13 Sihizmin Kutsal Metinleri İbadet ve Uygulamaları
14 Hint Kökenli dinlerin diğer dinlerle ilişkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65177 1143247 Doğu dinlerinin geleneksel yapısını tanıyıp bileceklerdir.
65178 1145955 Hinduizm’in temel doktrinel yapısını kavrayacaktır.
65179 1149225 Budizm ve Caynizmin Hinduizm’e yönelttikleri eleştiriler ve sonrasında bağımsız bir dini yapı oluşturarak kurumsallaşması sürecini kavrayacaklardır.
65180 1157218 Senkretik bir din olan Sihizm’in İslam ve Hinduizm’le ortak ve farklı noktalarını görerek Hint toplumundaki çatışmaların nedenini kavrayabilecektir.
65181 1160915 Hint dinlerinin temel öğreti, doktrin ve ibadet sistemlerini özümseyeceklerdir.
65182 1145836 Hint kökenli dinlerle İslam ve diğer dünya dinlerini karşılaştırabilme becerisine sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
65177 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3
65178 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4
65179 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4
65180 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3
65181 4 3 4 4 4 5 3 3 3 5 3 3 4 4
65182 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek