Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST601 İslam Tarihine Giriş 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metot ve içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, alanın problemleri, İslam tarihinin kaynakları ve özet olarak İslam tarihi ve medeniyeti konularının kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kenan AYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arnold, Th., W., 2007, İslamın Tebliğ Tarihi, çev., B. Yıldırım, C. İ, Polat, İstanbul. Kaşif, S. İsmail, 1997, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, İzmir. Hizmetli, S., 1991, İslam Tarihçiliği Üzerine, ist. Horovitz, J., 2002, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara Okulu Yay. Sıddıkî, M., 1982, Kur’an’da Tarihi Kavramı (Türkçe’ye çev.: Süleyman Kalkan), Pınar Yay. Kütükoğlu, M., 1991, Tarih Araştırmalarında Usûl,. Halkın, Leon E., 1989, Tarih Tenkidinin Usûlleri, (Türkçe’ye Çev.: Bahaeddin Yediyıldız), TTK Yay. Togan, Zeki V., 1981, Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi. Humphreys, R. Setephen, 2004, İslam Tarih Metedolojisi-Bir Sosyal Tarih Uygulaması-(Türkçe’ye çev.: Mürteza Bedir ve Fuat Aydın), Litera Yay. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddeleri. Erşahin, Seyfeddin, 2017, İslam Tarihini Anlama Klavuzu, Otto yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metot ve içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, alanın problemleri, İslam tarihinin kaynakları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
5 Derse Katılım 14 20 1
17 Alan Çalışması 5 20 1
24 Seminer 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 10 20 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 22 22
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 5 50
29 Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam tarih yazıcılığının doğuşu Bir Akademik Disiplin Olarak __slam Tarihi[#61706]-52101.pdf
2 İslam tarihine kaynak olması bakımından hadisin değeri ve yazılması
3 Siyer ve megazi kaynakları
4 Halifeler tarihine ilişkin kaynaklar
5 Şehir tarihi kaynakları
6 Fetihler tarihi kaynakları
7 Umumi tarihler
8 Biyografiler
9 Seyahatnameler
10 Türk dilinde yazılmış yeni araştırma eserler
11 Yabancı dillerde yazılmış yeni araştırma eserler
12 İslam tarihinin dönemleri ve konuları
13 Başlangıçtan günümüze özetle siyasi İslam tarihi
14 Başlangıçtan günümüze özetle İslam kültürü ve medeniyeti
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1149120 İslam tarihinin kaynaklarını, dönemlerini ve konularını açıklayabilecektir.
2 1159315 Yapacağı araştırmalarda alnın kaynaklarını kolaylıkla kullanabilecektir.
3 1170237 İslam tarihi ve medeniyeti hakkında dinleyici önünde bilgi verebilecektir.
4 1182962 İslam tarihinin sorunlarını tartışarak çözüm önerilerinde bulunabilecektir.
5 1151391 İslam tarihi ve medeniyetinin gelişim sürecini dikkate alarak, günümüzün gelişmeleriyle ilgili değerlendirmeler yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek