Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam medeniyeti ve kurumlarının ortaya çıkışı, gelişmesi ve günümüzdeki durumunun ele alınarak incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kenan AYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barthold, W, İslam Medeniyeti Tarihi. Tercüme ve Notlar: Fuad Köprülü, Ankara 1963. İbrahim Sarıçam-Seyfettin Erşahin, İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara 2006. Eyüp Baş (ed.), İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara 2017. Eyüp Baş (ed.), İslâm Kurumları Tarihi, Ankara 2013. Cahit Baltacı, İslâm Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2005. Ziya Kazıcı, İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul 3003. Corci Zeydan, İslam Uygarlıkları Tarihi, çev. Nejdet Gök, İstanbul 2012. Hakkı Dursun Yıldız (ed.), Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul 1989. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ve diğer ansiklopedilerin ilgili maddeleri. Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti İslam'ın Rönesansı, çev. Salih Şaban, İstanbul 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam medeniyetinin gelişim süreci, siyasi, idari, sosyal, ekonomik, dini, kültürel, düşünsel ve sanatsal yapısı, diğer medeniyetlere etkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 20
5 Derse Katılım 14 20 1
24 Seminer 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 10 20 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 35 35
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam medeniyeti ve kurumlarının kaynakları https://islamansiklopedisi.org.tr/medeniyet
2 İslam da bilim ve bilim kurumları
3 Dini kurumlar
4 İdari ve siyası kurumlar
5 Eğitim ve öğretim kurumları
6 Yargı ve yargı kurumları
7 Vakıflar ve sosyal yardım kurumları
8 Maliye ve mali kurumlar
9 Ahilik
10 Şurta ve hisbe
11 Askeri teşkilat
12 İslam medeniyetinde toplum hayatı ve toplumsal kurumlar
13 İslam medeniyetinin batı medeniyeti ve diğer medeniyetlere etkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1404142 İslam medeniyetini oluşturan unsurları ve kurumları tanımlayıp açıklayabilecektir.
2 1413645 Medeniyetler arası etki bağlamında batı medeniyeti ve kurumlarının oluşumunda İslam medeniyeti ve kurumlarının etkisini açıklayıp tartışabilecektir.
3 1384282 İslam medeniyetinin özgün yanlarını diğer medeniyetlerden ayırt edebilecektir.
4 1388130 İslam medeniyeti ve kurumları alanında dinleyiciler huzurunda bilgi verebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4
2 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4
3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4
4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek