Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026072011 İlk Dört Halife Dönemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İlk dört halife dönemini dinî, siyasî, idarî ve kültürel yönleriyle tanımak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsrafil BALCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Âdem Apak, İslâm Tarihi II, Ensar neşriyat, İstanbul 2009. Kenan Ayar, İlk Dört Halife Dönemi Sİyasi Olaylarında Kur'ân'ın Rolü, Samsun 2011. İsrafil Balcı, İdarî ve Siyasî Yönden Hz. Ebû Bekir Dönemi, Samsun 2007. Abdulhalık Bakır, Hz. Ali ve Dönemi, Ankara 2004. Adnan Demircan, Ali-Muaviye Kavgası, Beyan yayınları, İstanbul 2002. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm tarihi, Cilt II, Çağ yayınları, İstanbul 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemleri, bu halifelerin hilafete gelişleri, dönemlerinde ön plana çıkan olaylar, idare anlayışı, dinî, siyasî-sosyal ve ilmî hayat, kültür ve medeniyet

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Ebû Bekir'in halife seçilmesi, peygamber sonrası hayata intibak ve yönetim anlayışı https://islamansiklopedisi.org.tr/hulefa-yi-rasidin
2 Hz. Ebû Bekir döneminde ortaya çıkan sorunlar, irtidat ve isyan edenlerle mücadele
3 Ebû Bekir döneminde idari, askerî ve ekonomik yapı
4 Şam ve Irak cephelerinin açılması
5 Hz. Ömer'in halifeliği ve yönetim anlayışı
6 Irak ve Şam Cephelerindeki Fetihler; Mısır ve el-Cezîre Cephelerinin açılması
7 Ömer dönemindeki kurumsal yapı: bayındırlık ve İmar faaliyetleri
8 Hz. Osman'ın hilafete gelişi ve yönetim anlayışı
9 Sınav ve makale çalışması
10 Yönetim sorunları ve isyanların patlak vermesi
11 Hz. Osman dönemindeki fetihler ve halifenin öldürülmesi
12 Hz. Ali'nin hilafete gelişi ve yönetim anlayışı
13 Cemel ashabı, Sıffîn savaşı ve Haricilerle mücadele
14 Tahkim olayı ve halifenin öldürülmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184454 Öğrenci budersi alarak, Hz. Ebû Bekir dönemi ve bu dönem olaylarını öğrenecek
2 1150913 Öğrenci budersi alarak, Hz. Ömer dönemi ve bu dönem olaylarını öğrenecek
3 1178446 Öğrenci budersi alarak, Hz. Osman dönemi ve bu dönem olaylarını öğrenecek
4 1145187 Öğrenci budersi alarak, Hz. Ali dönemi ve bu dönem olaylarını öğrenecek
5 1147287 Dört halife dönemini dini, siyasi, tarihi ve kültürel yönleriyle değerlendirip analiz ve sentez yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 5 2 3 4 4
2 5 4 3 5 4 5 2 3 4 4
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek