Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST608 Selçuklular Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Selçuklu devleti tarihi ve medeniyeti hakkında bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsrafil BALCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ankara 1965. • Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1975. • Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi, Ankara 2005. • Ali Sevim Selçuklu Devletleri Tarihi; Siyaset, Taşkilât ve Kültür, Ankara 1995. • Nizamülmülk, Siyasetname, Timaş yay., İstanbul 2002. • Ahmed b. Mahmud, Selçuknânme, (Haz. Erdoğan Merçil), İstanbul 1997. • İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953. • Mehmet Altay Köymen, Sleçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Selçuklu devletinin kuruluşu, idarî yapısı, kültür ve medeniyeti dersin muhtevasını oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük Selçuklular tarihi ve devletin kuruluşu https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular
2 Büyük Selçuklularda İdari ve siyasi yapı https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular
3 Büyük Selçuklu medeniyeti ve müesseseleri
4 Merkez ve taşra teşkilatı
5 Dini, ilmi, sosyal ve kültürel hayat.
6 Kirman Selçukluları; sosyo-kültürle hayat.
7 Anadolu Selçukluları tarihi
8 Anadolu Selçuklularında sosyo-kültürle hayat
9 Ödev-sınav
10 Suriye Selçukluları; sosyo-kültürle hayat
11 Irak Selçukluları; sosyo-kültürle hayat
12 Selçuklu devleti teşkilatı
13 Selçuklu Eserleri
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60795 1158684 Selçuklular devletinin kuruluşu ve tarihteki önemi hakkında bilgi edinmiş olacak.
60796 1163268 Büyük Selçuklular tarihi ve medeniyet hakkında bili öğrenecek.
60797 1171000 Kirman, Suriye ve Irak Selçukluları hakkında bilgi edinecek
60798 1157628 Anadolu Selçuklu Devleti hakkında bilgi edinecek.
60799 1177009 Selçuklularda devlet teşkilatı hakkında bilgi edinecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
60795 4 4 5 5 3 5 4 4 3 3
60796 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3
60797 4 5 3 4 4 3 3 2 4 3
60798 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4
60799 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek