Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST609 Osmanlı Devleti Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Osmanlı devleti tarihi ve medeniyeti hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsrafil BALCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk tarih Kurumu, Ankara 1998. • Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Devleti ve Medeniyet Tarihi, İrcica, 1994. • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988. • Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, Türk tarih Kurumu, Ankara 1996. • Ekmeleddin İhsanoğlu, Halil İnalcık, Nejat Göyünç, Osmanlı (12 Cilt), Yusuf Halaçoğlu, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999. • Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar, İş Bankası yay., İstanbul 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı devletinin siyasi, idari, askeri, adlî ve hukuki yapısı, merkez ve taşra teşkilatı; ilim ve kültürel hayatı dersin içeriğini oluşturmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 3 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 17 51
29 Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuruluş dönemi https://islamansiklopedisi.org.tr/osmanlilar
2 Yükseliş dönemi https://islamansiklopedisi.org.tr/osmanlilar
3 Yükseliş dönemi Padişahları
4 Duraklama dönemi
5 Gerileme dönemi
6 Çöküş dönemi
7 Islahat hareketleri
8 Siyasi ve idari teşkilat
9 Makale-sınav
10 Merkez ve taşra teşkilatı
11 Sosyal hayat
12 Askeri teşkilat
13 İlim ve kültür
14 Mali yapı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1381572 Osmanlı devletinin kuruluş, gelişme, yükselme çöküş ve dağılma süreci hakkında bilgi edinmiş olacak.
2 1391021 Klasik ve yakın dönem Osmanlı siyasi tarihi hakkında bilgi edinecek.
3 1398555 Osmanlı idari ve siyasi teşkilatı hakkında bilgi edinecek.
4 1382427 Osmanlı merkez ve taşra teşkilatını öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5
3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3
4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek