Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin, genellikle Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerle mimari eserler ve sikkeler üzerinde yer alan Arapça ve Osmanlıca kitabeleri okuyabilmelerini sağlamayı hedeflemekte ve dolayısı ile geçmişin öğrenilmesi ve aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökbilgin, M.T., Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Baltacı, Cahit, 1989, İslâm Paleografyası (Diplomatik-Arşivcilik), İstanbul Uğur, Ahmet, 1983, Epigrafi ve Paleografi, Ankara. Eminoğlu, Mehmet, 1992, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara Kütükoğlu, Mübahat, 1994, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul. Timurtaş, F. K., 2000, Osmanlı Türkçesine Giriş. Timurtaş, F. K., 1999, Osmanlı Türkçesi Grameri. Meydan Larousse, 1972, “Paleofrafi” Mad. C. IX, İstanbul. Meydan Larousse, 1972, “Epigrafi” Mad. C. VI, İstanbul. Kurt, Yılmaz, 1993, Osmanlıca Dersleri, Ankara. Subaşı, M. Hüsrev, 1995, Yazıya Giriş, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farklı yüzyıllardan örnek Osmanlı kronikleri ve muhtelif arşiv belgeleri, eski mahkeme kayıtları (şeriyye sicilleri), sikkeler ve mimari eser ve mezar taşı kitabeleri bu dersin genel içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
17 Alan Çalışması 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
17 Alan Çalışması 1 26 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 25 25
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesi harflerinin tanıtımı ve okunuşları 1. hafta.docx
2 Osmanlı Türkçe’sinde yer alan Arapça ve Farsça kelimeler / Arapça ve Farsça kelimelerin imla özellikleri 2. hafta.docx
3 Osmanlı Türkçesinde sayılar, Hicri aylar ve sembolleri 3. hafta.docx
4 Lakaplar ve Resmi tabirler 4. hafta.docx
5 Osmanlı vesikalarının genel tasnifi ve özellikleri / Fermanlar / Tuğralar / Beratlar / Hatt-ı Hümayunlar/ Sened-i Hakani vs. 5. hafta.docx
6 Aklam-ı Sitte / Kitabe kavramı/ Kitabelerin dil ve yazı türleri açısından özellikleri / Kitabelerin içerik açısından özellikleri/ Kitabelerin malzeme açısından özellikleri / Kaligrafik özellik taşıyan kitabeler. 6. hafta.docx
7 Okuma Çalışmaları (matbu metinler) 7. hafta.docx
8 Okuma Çalışmaları (nesih el yazması örnek metinler) 8. hafta.docx
9 Arasınav 9. hafta.docx
10 Okuma Çalışmaları (rik’a el yazması örnek metinler) 10. hafta.docx
11 Okuma Çalışmaları (ta’lîk el yazması örnek metinler) 11. hafta.docx
12 Okuma Çalışmaları (sülüs kitabe örnekleri) 12. hafta.docx
13 Okuma Çalışmaları (ta’lîk kitabe örnekleri) 13. hafta.docx
14 Okuma Çalışmaları (Mezartaşı kitabeleri) 14. hafta.docx
15 Dönem sonu sınavı 15. hafta.docx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54809 1547328 Farklı yazı türlerinde yazılmış matbu Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilecek .
54810 1547329 Arşiv belgelerini okuyup anlayabilecek.
54811 1547327 El yazması eserleri okuyup anlayabilecek.
54812 1547326 Mimari eserler üzerinde yer alan farklı kitabe türlerini okuyup anlayabilecek
54813 1547325 Sikkeler üzerinde yer alan yazıları okuyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
54809 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
54810 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
54811 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4
54812 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3
54813 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek