Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS615 Endülüs Emevî Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Endülüs Emevî devletinin tarihi, İslam kültür ve medeniyetinin batıya taşınmasındaki fonksiyonu hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdemir Mehmet, Endülüs Müslümanları (I,II,III), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,Ankara1994, Endülüs Müslümanları (Medeniyet Tarihi), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997, Endülüs Müslümanları (İlim ve Kültür Tarihi), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,Ankara,1997, Endülüs’te İspanyol Mühtediler ve Siyasî Hareketleri,Ankara2000; Mağrib’de Muvahhidler Hareketinin Doğuşu, Ankara 2000, Komisyon Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, İst. 1988; Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam tarihi, ist. 1980; İbn Abdul Hakem, Fütûh-u Mısır ve'l-Mağrib, Makkarî, Nefhu't-Tîb, Kahire, 1949; Atçekin İsmail Hakkı, amlf., Endülüs'ün Fethi ve Musa b. Nusayr, Ankara, 2002; Endülüs'ün Fetih Süreci ile İlgili Farklı Görüşlere Eleştirel Bir Yaklaşım, S.Ü.İ.F.D. sayı: 7 Konya, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fetih öncesi Endülüs, fetih hazırlıkları ve ilk askeri çıkartma, valiler dönemi, Endülüs Emevileri dönemi, Müluku’t-tavif, Murabıtlar, Muvahhitler, Gırnata Sultanlığı, Endülüs Kültür ve Medeniyetinin izleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
17 Alan Çalışması 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fetih Öncesi İspanya’da durum.
2 İspanya’nın fethi
3 Valiler Dönemi
4 Kabile savaşları
5 Endülüs Emevileri kuruluşu ve gelişmesi
6 Müluku’t-Tavif Dönemi
7 Murabıtlar Dönemi
8 Muvahhitler Dönemi
9 Gırnata Sultanlığı
10 ARA SINAV VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Sürgün Dönemine kadar Müslümanlar
12 Endülüs’te idari yapı
13 Eğitim faaliyetleri ve adından söz ettiren önemli şahsiyetler
14 Endülüs Müslümanları ve İslam kültürünün batıya etkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76995 1383350 Endülüs’ün fethi öncesi Kuzey Afrikanın siyasi ve sosyal durumu, fethin gerçekleştirilmesindeki önemi kavranacaktır.
76996 1390428 Fethe dair klasik kaynaklarda yer bulan tartışmalı konular hakkında donanım sahibi olacaktır.
76997 1377801 Ortaçağ Avrupasının fetih öncesi ve sonrasındaki durumunu mukayese edebilecektir.
76998 1399885 Fethin İslam kültürünün batıya taşınmasındaki önemi kavranmış olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.