Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS619 Sanat Tarihi Metodolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sanat Tarihi bilim dalını tarihsel gelişimiyle, bilimsel boyutlarıyla ve kaynaklarıyla kavratarak metodolojisini, kullandığı usul ve yöntemleri tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN; Doç. Dr. Eyüp NEFES

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. Mülayim, Sanat Tarihi Metodu, İstanbul 1994 T. Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, İstanbul 2007 E. Memiş, Tarih Metodolojisi, İstanbul 2005 M.Ş.İpşiroğlu, Uslup Tarihi Olarak Sanat Tarihi, H. Wölfflin’in eseri, Felsefe Mecmuası, C.II,S.1, İstanbul 1987 Y.Demiriz ve Diğerleri, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Tarihi bilim dalının gelişimi. Sanat Tarihi çalışmaları. Sanat Tarihi bilim dalının asıl ve yardımcı kaynakları. Sanat Tarihinin bilimsel boyutları. Sanat Tarihi alanına has araştırma ve inceleme yöntemleri. Teknik akademik ayrıntılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, Sanat Tarihi ve metodoloji S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, ss. 1-8
2 Metod kuramları S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, ss. 15-27
3 Bir bilim dalı olarak Sanat Tarihinin doğuşu S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, ss. 27-52
4 Dünyada ve ülkemizde Sanat Tarihi çalışmaları S. Mülayim, Aklın İzleri, ss. 47-84
5 Sanat Tarihine yardımcı bilim dalları ve kaynaklar S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, ss. 191-250
6 Sanat Tarihinin bilimsel boyutları S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, ss. 253-271
7 Üslup sorunu S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, s. 287
8 Kataloglama, sınıflama ve tipoloji S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, s. 293
9 Değerlendirme, eleştiri ve yorum S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, s. 315
10 Ara sınav ara sınav
11 Araştırmacının sahip olması gereken nitelikler S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, s. 321
12 Araştırma ve inceleme yöntemleri S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, s. 327
13 İnceleme ve araştırma planı oluşturma S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, s. 346
14 Teknik ayrıntılar S. Mülayim, Sanat Tarihi Metolojisi, ss. 346-393
15 Dönem sonu sınavı final sınavı
16 sonuçların ilanı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1366716 Sanat Tarihi bilim dalını kendine has özellikleriyle kavrayarak, bu alanda akademik yetkinlik kazanacaktır
2 1359368 Bu bilim dalının akademik çalışma usul ve yöntemlerini uygulamaya koyabilecektir
3 1360881 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak metod geliştirme ve yeni metodolojik arayışlara yönelebilme yetkinliği kazanacaktır.
4 1352915 Sanat tarihi alanında yapacağı çalışmanın benzer çalışmalarla değerlendirilmesini gerçekleştirebilecektir.
5 1373747 Sanat tarihi alanında yapacağı çalışmanın yöntemlerini kavrayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek