Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026192011 Sanat Tarihi Metodolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sanat Tarihi bilim dalını tarihsel gelişimiyle, bilimsel boyutlarıyla ve kaynaklarıyla kavratarak metodolojisini, kullandığı usul ve yöntemleri tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. Mülayim, Sanat Tarihi Metodu, İstanbul 1994 T. Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, İstanbul 2007 E. Memiş, Tarih Metodolojisi, İstanbul 2005 M.Ş.İpşiroğlu, Uslup Tarihi Olarak Sanat Tarihi, H. Wölfflin’in eseri, Felsefe Mecmuası, C.II,S.1, İstanbul 1987 Y.Demiriz ve Diğerleri, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Tarihi bilim dalının gelişimi. Sanat Tarihi çalışmaları. Sanat Tarihi bilim dalının asıl ve yardımcı kaynakları. Sanat Tarihinin bilimsel boyutları. Sanat Tarihi alanına has araştırma ve inceleme yöntemleri. Teknik akademik ayrıntılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, Sanat Tarihi ve metodoloji
2 Metod kuramları
3 Bir bilim dalı olarak Sanat Tarihinin doğuşu
4 Dünyada ve ülkemizde Sanat Tarihi çalışmaları
5 Sanat Tarihine yardımcı bilim dalları ve kaynaklar
6 Sanat Tarihinin bilimsel boyutları
7 Üslup sorunu
8 Kataloglama, sınıflama ve tipoloji
9 Değerlendirme, eleştiri ve yorum
10 Ara sınav
11 Araştırmacının sahip olması gereken nitelikler
12 Araştırma ve inceleme yöntemleri
13 İnceleme ve araştırma planı oluşturma
14 Teknik ayrıntılar
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54888 1137183 Sanat Tarihi bilim dalını kendine has özellikleriyle kavrayarak, bu alanda akademik yetkinlik kazanacaktır
54889 1129760 Bu bilim dalının akademik çalışma usul ve yöntemlerini uygulamaya koyabilecektir
54890 1131290 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak metod geliştirme ve yeni metodolojik arayışlara yönelebilme yetkinliği kazanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.