Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Erken Dönem Sonrası dönemde İslam Sanatlarının hangi dönemlerde, hangi devletler tarafından ve hangi eserlerle oluştuğunu Kavrama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Eyüp NEFES

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yılmaz Can-Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği 2- Robert Hillenbrand, İslam Sanatı ve Mimarlığı 3- Markus Hattstein-Peter Delius, İslam Sanatı ve Mimarisi 4- Oktay Aslanapa, Türk Sanatı 5- S. Kemal Yetkin, İslam Mimarisi 6- H. Ziya Ülken, İslam Sanatı 7- K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture 8- H. Kemali Söylemezoğlu, İlk Camiler ve Osmanlı Camileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ağlebi, Tolunoğlu, İhşidiler, Fatimiler, Eyyubiler, Murabıtlar, Muvahhidler, Meriniler, Nasriler, Memluklar, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Harzemşahlar, Zengiler, Delhi Türk Sultanlığı, İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Timurlular, Safeviler ve Babürlüler dönemi sanat faaliyetleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 3 10 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ağlebi, Tolunoğlu ve İhşidiler Dönemi Mimari Faaliyetleri
2 Fatimiler Dönemi Sanatı
3 Eyyubiler Dönemi Mimarisi
4 Murabıtlar, Muvahhidler, Meriniler ve Nasriler Dönemi Sanatı
5 Memluklar Dönemi Mimarisi
6 Karahanlılar Dönemi Mimarisi
7 Gazneliler Dönemi Mimarisi
8 Büyük Selçuklular Dönemi Mimarisi
9 Harzemşahlar, Zengiler ve Delhi Türk Sultanlığı Sanatı
10 İlhanlı, Akkakoyunlu ve Karakoyunlu Sanatı
11 ARA SINAV
12 Timurlu ve Hanlıklar Dönemi Sanatı
13 Safevi Sanatı
14 Babürlü Sanatı
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395655 Ağlebi, Tolunoğlu ve İhşidiler dönemi eserlerini kavrayabilecek
2 1396092 Fatimi, Eyyubi dönemi mimarlık eserlerini öğrenebilecek
3 1400975 Kuzey Afrika ve Endülüs’te hüküm süre Murabıtlar, Muvahhidler, Meriniler ve Nasriler dönemi eserlerini bilecek
4 1351837 Memluk, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Harzemşahlar, Zengiler ve Delhi Türk Sultanlığı eserlerini kavrayabilecek
5 1358918 İlhanlı, Akkakoyunlu ve Karakoyunlu Sanatını öğrenebilecek
6 1360208 Timurlu, Hanlıklar Dönemi, Safevi ve Babürlü sanat eserlerini öğrenebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3
2 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3
3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 2
4 3 5 3 2 3 5 3 4 3 4
5 3 5 3 3 2 3 4 4 5 4
6 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek