Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS626 Din Sanat İlişkisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dünyada mevcut çeşitli sanat anlayışlarının özellikle de İslam sanatının oluşum ve gelişiminde dinin etkilerini tahlil ve tespit ederek ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N. Çam, İslamda Sanat Resim ve Mimari, Ankara 1994 Y.Can-R.Gün, Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul 2006 B. Toprak, Din ve Sanat, İstanbul 1962 E.Akyürek, Bizans'ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin İkonografisi ve İşlevi, İstanbul 1996 B.Ayvazoğlu, İslam Estetiği, İstanbul 1992

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kronolojik seyir içinde dinler ile sanat arasında nasıl bir ilşiki kurulmuş, dinler sanatı nasıl etkilemiştir. Yeryüzünde yaşayan önemli dinlerin özellikle de İslam Dini’nin sanat uğraşılarına bakışı ve yaşanan ilişkinin boyutları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 3 10 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din, sanat ve ikonografi kavramları
2 Din ile sanat arasındaki ilişkinin mahiyeti ve boyutları
3 Eski uygarlıklarda din ve sanat
4 Hıristiyanlık öncesi Antik dönemde din ve sanat
5 Hıristiyanlık ve sanat
6 Hıristiyan ikonografisi
7 Yahudilik ve sanat
8 Budizm, diğer Uzakdoğu dinleri ve sanat
9 İslam ve sanat
10 Arasınav
11 Sanatın İslam mantığındaki yeri
12 İslam’ın itikadi, ahlaki ve ameli ilkelerinin sanata yansımaları
13 İslam sanatında tasvir konusu
14 İslam’ın estetik anlayışı
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55074 1384812 Genel anlamda sanat olgusunun oluşum ve gelişiminde dini anlayışların etkili olduğunu bilecekler.
55075 1384974 Hıristiyanlığın ikonografik tasvirlerle Batı sanatında oldukça etkili olduğunu kavrayacaklar.
55076 1391402 İslam sanatının da bilhassa tasvir konusunda dinden fazlaca etkilendiğini anlayacaklardır.
55077 1375584 Kısaca her sanat anlayışının az veya çok dinden etkilenmiş olabileceği gerçeğini belleyeceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.