Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilerine Türk Din Musikisi formlarını belirgin özellikleriyle kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Özcan, Nuri, Dini Musikinin Mahiyeti ve Hususiyetleri, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 2- Sezgin, Bekir Sıtkı, Dini Musiki Formları, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 3- Çakır, Ahmet, 2009, Müziğe Giriş, İstanbul. 4- Özalp, M. Nazmi, 2000, Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı,I-II, İstanbul. 5- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Din Musikisi formları, özellikleri, icra edildiği yerler ve icra özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
15 Gösterme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dini Musiki’nin tarifi, Türk Din Musikisi’nin mahiyeti ve özellikleri TDMF1.docx
2 Türk Din Musikisi’nin sınıflandırılması ve bu sınıflandırılmadaki etkenler. TDMF2.docx
3 Türkler’in İslamiyet’i kabulünden önce var olan dini musiki formları TDMF3.docx
4 Ezanlar, Kamet, Tesbih Duası, Mahfel Sürmesi ve bunların icra özellikleri TDMF4.docx
5 Salâlar, Salât ü Selamlar ve icra özellikleri TDMF5.docx
6 Temcid ve Münacaat’ın icra özelliği TDMF6.docx
7 Tekbir, Salât-ı Ümmiyye, Telbiye ve icra özellikleri TDMF7.docx
8 Kaside ve Naatler; bunların icra özellikleri TDMF8.docx
9 Mevlid; bölümleri ve icra özellikleri TDMF9.docx
10 Arasınav TDMF10.docx
11 İlahi, Tevşih, Şuğul, Terviha örnekleri TDMF11.docx
12 Mevlevi Ayinleri TDMF12.docx
13 Mi‘raciye TDMF13.docx
14 Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir İlâhileri TDMF14.docx
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403510 Türk Din Musikisi’nin Türk Musikisi’ne katkılarını yorumlayabileceklerdir.
2 1403726 Türk Din Musikisi formlarından bazı örnekleri icra özelliklerini değerlendirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek