Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026292011 Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencilerine Türk Din Musikisi’nde kullanılan makamları tanıtmak ve tasnifini yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Özkan, İsmail Hakkı, 1982, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul. 2- Çakır, Ahmet, 2009, Müziğe Giriş, İstanbul. 3- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Din Musikisi’inde kullanılan makamlar ve özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
15 Gösterme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makamları oluşturan unsurlar
2 Basit makamlar ve özelikleri
3 Şed makamlar ve özellikleri
4 Mürekkeb makamlar ve özellikleri
5 Besteli Salâlar’da makamlar ve bu makamların yapısı
6 Temcid ve Münacaat’ta kullanılan makamlar ve özellikleri
7 Ezan, Kamet, Mahfel Sürmesi ve Tesbih Duası, Tekbir, Salât-ı Ümmiyye, Telbiye’de kullanılan makamlar ve özellikleri
8 Kaside ve Naatler’de kulanılan makamlar ve özellikleri
9 Ara sınav
10 Mevlid’in bölümlerinde kullanılabilen makamlar
11 İlahi, Tevşih, Şuğul, Terviha örneklerinde kullanılan makamlar
12 Mevlevi Ayinleri’nde kullanılan makamlar ve özellikleri
13 Mi‘raciye’de kullanılan makamlar
14 Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir İlâhileri’nde kullanılan makamlar ve özellikleri
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172450 Türk Din Musikisi makamlarının yapısı hakkında genel bir bilgi verebileceklerdir.
2 1175257 Türk Din Musikisi’nde kullanılan makamları tanıyabileceklerdir.
3 1162616 Din Musikisi’nde kullanılan makamları sınıflandırabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4
3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek