Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS630 Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yüksel lisans öğrencilerine Türk Din Musikisinde kullanılan usulleri irdeleyip bu usullerin Türk Din Musikisi formlarında ne şekilde kullanıldığını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Özkan, İsmail Hakkı, 1982, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul. 2- Çakır, Ahmet, 2009, Müziğe Giriş, İstanbul. 3- Ungay, Hurşit, Türk Musikisinde Usuller, İstanbul. 4- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Din Musikisi’inde kullanılan usuller ve özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Usulleri oluşturan unsurlar
2 Basit usuller ve özelikleri
3 Bileşik usuller ve özellikleri
4 Besteli Salâlar’da usuller ve bunların yapısı
5 Temcid ve Münacaat’ta kullanılan usuller ve özellikleri
6 Tekbir, Salât-ı Ümmiyye, kullanılan usuller ve özellikleri
7 Nefesler ve Zikir İlâhileri’nde kullanılan usuller ve özellikleri
8 Naatler’de kulanılan usuller ve özellikleri
9 İlahiler’de kullanılan usuller ve özellikleri
10 Arasınav
11 Tevşih, Şuğul, Terviha örneklerinde kullanılan usuller
12 Mevlevi Ayinleri’nde kullanılan usuller ve özellikleri
13 Mi‘raciye’de kullanılan usuller ve özellikleri
14 Duraklar, Mersiyeler’de kullanılan usuller ve özellikleri
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293849 Türk Din Musikisi’nde kullanılan usullerin yapısı hakkında genel bir bilgi verebilecekleridir.
2 1293850 Türk Din Musikisi’nde kullanılan usulleri tanıyabileceklerdir.
3 1293851 Türk Din Musikisi’nde kullanılan usulleri sınıflandırabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5
2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4
3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek