Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026312011 Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yüksek Lisans öğrencilerine Türk Din Musikisi’nde prozodinin nasıl uygulanabileceğini ve prozodinin genel kurallarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Güldaş, Saadet, 2003, Türk Mûsikîsinde Prozodi, İstanbul. 2- Arel, Hüseyin.S., 1997, Prozodi Dersleri, İstanbul. 3- Torun, Mutlu, Türk Müziği Form Analizi (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 4- Tanrıkorur, Cinuçen, 2001, Biraz da Müzik. İstanbul. 5- Tanrıkorur, Cinuçen, 1998. Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Din Musikisi’nin temel prozodi kuralları ve bunların uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
15 Gösterme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Prozodinin anlamı, amacı, dil ve prozodi ilişkisi
2 Nesir dilinin prozodisi
3 Nazım dilinin prozodisi
4 Güfte prozodisi
5 Mana prozodisinde konu-tema, imla estetiği, noktalama işaretleri
6 Dini musikide güfte ahenk prozodisi
7 Dini musikide iç ahenk-musiki unsurları
8 Dini musikide dış ahenk-ritim/usul özellikleri
9 Dini musikide arûz vezni ve ahenk prozodisi
10 Arasınav
11 Dini musikide hece vezni ve ahenk prozodisi
12 Konuşma dilindeki duraklama, vurgu, şiddet, ton ve tonlama, ritim ve susmanın prozodiye etkisi
13 Musiki dilinde melodi tipleri
14 Musiki dilindeki melodi tiplerinin dini musikide uygulanması
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1167557 Türk Din MUsikisinin genel kurallarını anlatabileceklerdir.
2 1171342 Türk Din musisinde kullanılan prozodi kurallarını anlayabilecekler.
3 1167179 Türk Din mUsikisi alanında bir beste örneği yapabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4
2 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5
3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek