Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026322012 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dini edebiyatımızın seçme metinlerini rahatça okuyup bunlardaki edebi-dini muhtevayı anlamak, metin vukufiyeti kazanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F.İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yay.Ankara 1995;F.İz, Eski Türk Edebiayatında Nesir, Akçağ Yay.Ankara 1996;Fuzuli Divanı, Akçağ Yay. Ank.1990; Şeyhi Divanı, Akçağ Yay. Ank. 1990; Nabi Divanı, MEB Yay.İst. 1997;A.Şentürk, Osmanlı Şiir Antolojisi, YKY İst. 1999;İ.Pala, Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay., İst. 2009 İ.Pala, Şiir Şerhleri, Ötüken Yay. İst. 2001; M.Coşkun-Y.Bayram, Gazel Şerhleri, Kriter Yay. İst. 2009; C.Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği, LM Yay.İst. 2004; Z.Avşar, Aşk Meclisi, Kün Yay.Yozgat 2011;N.H.Onan, İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, MEB Yay.İst. 1989; O.Ş.Gökyay, Destursuz Bağa Girenler, Dergah Yay.İst.1982; N.Sefercioğlu,Nevî Divanının Tahlili, KB Yay.Ank. 1990;K.Hasan Çelebi, Tezkiretüş-şura,TTK Yay. Ankara 1989;M.Mengi, Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Temsilcisi Nabi, Atatürk Kültür Mrk. Yay. Ank. 1991;Nefî Divanı, AkçağYay. Ank 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk İslam edebiyatının manzum/mensur metinlerinden okuma ve anlama çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik edebiyatımızın ilk dönem metinleri ve dini edebiyat kavramı
2 13-14. yy metinlerinden okuma
3 15. yy divan şairlerinden dini manzumeler
4 16. yy divanlarından dini manzumeler
5 Bazı dini türlerden seçme metinler
6 Dini konulu mesnevi metinleri
7 Gazel ve kasidelerde dini unsurlar
8 Diğer nazım şekilleriyle yazılmış edebi metinler
9 17. yy şairlerinden dini metinler
10 Ara Sınav/Ödev Sunumu
11 Dini muhtevalı mensur metinler
12 Dini muhtevalı mensur metinler
13 Dini muhtevalı mensur metinler
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58572 1159724 Manzum-mensur edebi metinleri matbu veya yazmalarından okuyabilir hale gelecekler.
58573 1162234 Bolca metin talimiyle okuma becerisi kazanıp, belli bir seviyede mana ve muhtevaya vakıf olunabilecektir.
58574 1152176 Bu konuda dinleyici önünde bilgi verebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.