Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS634 Münşeat Mecmuaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Klasik Türk edebiyatında süslü nesir kaynaklarının en değerlilerinden olan Münşeat türünün yapısı ve muhtevası hakkında bilgi sahibi olmak, bu metinlerden seçilecek parçaların okunup anlaşılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Münşeat Mecmuaları ve Edebiyat Tarihimiz İçin Önemi, H.İ.Haksever, İlmi Araştırmalar, S. 10, İsatanbul 2000; Eski Türk Edebiyatında Münşeatlar ve Nergisinin Münşetı, H.İ.Hakasever, İnönü Üniv. Sos.Bil. Ens.Doktora Tezi, 1995;Nabinin Münşeatı, Topkapı Ktp. Revan 1053, H.İ.Haksever, Nabinin Münşeatında Mizahi İfadeler, Türkish Studies, c.2 S.6, 20112; A.Gülhan,18. yy’da Yazışma ve Sözleşme Örnekleri,DED S. 5, 2012 Ömer İnce, Toplumsal Hayatın Münşeat Geleneğindeki İzleri, Türkish Studies, c. 4, S. 2, 2008;Bekir Kütükoğlu, Münşeat Mecmualarının Osmanlı Diplomatiği Bakımından Ehemmiyeti, Tarih Boyunca Paleoğrafya Semineri Bildiriler, İst. 1998; İ.H.Aksoyak, Âlî, Menşeül-inşa, Ank 2007; M.Nüzhet, Muaddilül-inşa, İst. 1302; H.İ.Haksever, Münşeat Mecmualarında Sebeb-i Telif, AKÜ Sos.Bil.Dergisi, S.3 1993; H.İ.Haksever, Veysi ve Nergisinin Karşılıklı Mektupları, AKÜ Sos.Bil.Dergisi, c.II,S.2 2001; H.İ.Haksever, Eski Türk Edebiyatında Mektup, Hece Dergisi Mektup Özel Sayısı, 2006; A.Daî, Teressül, Muradiye Ktp.1856/3; Kani Münşeat, Sül. Ktp. H.Mahmud 5363; Lamii Çelebi Münşeat, Sül.Ktp.Kadızade Mehmed 434,Mehmed Rifat,Fünun-ı İnşa, İst. 1308

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Türk edebiyatının mensur kaynaklarından münşeatların kapsam ve muhtevası, bu eserlerde yer alan seçme metinlerin okunup tahlil edilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Münşeatların genel yapısı ve kapsamı 1.docx
2 Münşeatların edebiyat tarihimiz için önemi 2.docx
3 Münşeatlarda tasnif ve muhteva 3.docx
4 Edebi münşeat örneklerinden metin okuma 4.docx
5 Tarihi münşeatlar ve metin okuma 5.docx
6 Didaktik münşeatlar 6.docx
7 Münşeatlardaki edebi mektuplarda kültürel unsurlar 7.docx
8 Münşeatlardaki tarihi mektuplarda kültürel unsurlar 8.docx
9 Münşeat mektuplarında dini metinler 9.docx
10 ARA SINAVI VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU 10.docx
11 Metin okuma ve tahlil 11.docx
12 Metin okuma 12.docx
13 Metin okuma 13.docx
14 GENEL DEĞERLENDİRME 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546322 Edebiyat tarihinin önemli kaynaklarından münşeat mecmualarıyla ilgili genel bilgi sahibi olup, bu metinlerde şairlerimiz ve dönemleriyle ilgili ne tür bilgilerin yer aldığını, hangi konularda bu kaynaklara başvurulacağını bileceklerdir.
2 1546323 Süslü nesir örneği olan bu metinleri belli oranda okuyup anlayabilme becerisi kazanabileceklerdir.
3 1546324 Bu konuda dinleyici önünde bilgi verebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek