Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Arşiv belgelerini tanımak, okumak, okuduğunu anlamak ve sözlük kullanabilme yeteneğini kazmak. Osmanlıca belgeleri yorumlayıp çözümleyebilmek ve ilmî araştırmalarda kullanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1994. 2) M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 1992. 3) Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1981. 4) Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, MÜ İlahiyat Fak. Yay. 1989. 5) Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli düzeydeki Osmanlı arşiv belgelerinin okunması, transkribe edilmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
49 Performans 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 2 8 16
49 Performans 2 8 16
54 Ev Ödevi 2 59 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı belgelerinde kullanılan Arapça sayılar, aylar ve takvimler hakkında bilgi.
2 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara ait örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
3 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
4 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
5 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
6 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
7 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
8 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
9 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
10 Arasınav
11 Osmanlı Devletinin son yıllarında kullanılan rika yazı örneklerinin okunması ve tahlili.
12 Osmanlı Devletinin son yıllarında kullanılan rika yazı örneklerinin okunması ve tahlili.
13 Osmanlı Devletinin son yıllarında kullanılan rika yazı örneklerinin okunması ve tahlili.
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249807 Osmanlıca temel bilgi düzeyini geliştirir.
2 1249808 Farklı türdeki matbu eserleri okuyup anlayabilir.
3 1249809 Elyazması eserleri okuyabilir.
4 1249810 Arşiv belgelerini tanır.
5 1249811 Osmanlıca metinleri anlayıp değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
2 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek