Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026022011 Erken Dönem Abbasi Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Abbasi devletinin erken döneminin siyasal, sosyal ve kültürel tarihinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa Zeki TERZİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Komisyon, Doğuşton Günümüze Büyük İslam Tarihi,Çağ.Yay. C.III, İstanbul 1986;Hasan,H.İbrahim,Siyasi Dini Kültürel Sosyal İslam Tarihi,C.II,Kayıhan Yay.İstanbul,1985 Ebu’l-Fidâ, İbnü’l-Kesîr İsmail b. Ömer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Beyrut 1966; Hitti, Ph. K, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, çev., S. Tuğ, İstanbul, 1973; Ebu’l-Fida, el-Muhtasar fî Tarihi’l-Beşer, Kahire 1925; Muhammed Hudari, Tarihu Ümemi’l-İslam, Mısır, 1970; Algül, Hüseyin, İslam Tarihi, İstanbul 1997;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Emevilerin yıkılışının sebepleri, Abbasilerin kuruluşu, Abbasi devletinin erken döneminin siyasal, sosyal ve kültürel tarihi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Emevi devletinin yıkılışını hazırlayan sebepler
2 Abbasi diaye/gizli ihtilal hareketi
3 Abbasi devletinin kuruluşu
4 Ebu’l-Abbas Abdullah ve dönemi
5 Mansur ve dönemi
6 Mehdi ve dönemi
7 Hadi ve dönemi
8 Harun Reşid ve dönemi
9 Emin ve dönemi
10 Me’mun ve dönemi
11 Mu’tasım ve dönemi
12 Vasık ve dönemi
13 Abbasi devletinde Türk nüfuzu
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
61210 1194751 Dönemin yöneticilerini ve yönetim anlayışlarını tanıyacaklardır
61211 1177771 Dönem hakkında dinleyiciler huzurunda bilgi verebilecektir
61212 1180047 Derste aldıkları bilgileri İslam tarihinin diğer dönemlerini değerlendirirken karşılaştırmalı olarak kullanabileceklerdi
61213 1209855 Dönemin sosyal ve kültürel yapısını tanıyacaklarıdır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.