Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST604 İslam Öncesi Arap Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslâm öncesi Arap tarihi hakkında tarihî, dinî, siyasî, sosyal, iktisadî ve askerî alanlarda bilgi edinmek ve bu bilgilerin İslâm’dan sonraki Arapların dinî, siyasi ve sosyal yaşantılarında ne tür etkileri veya uzantılarının olduğnu görebilmek.İslâm öncesi Arap tarihi hakkında tarihî, dinî, siyasî, sosyal, iktisadî ve askerî alanlarda bilgi edinmek ve bu bilgilerin İslâm’dan sonraki Arapların dinî, siyasi ve sosyal yaşantılarında ne tür etkileri veya uzantılarının olduğnu görebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsrafil BALCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• M. Şemseddin Günaltay, İslâm Öncesi Arap Tarihi, Ankara Okulu Yay., (2006). • Neşet Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1982). • Alber Hourani, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınları (2009). • Bekrî, Cahiliye Arapları, İz yayıncılık • Yaşar Çelikkol, İslâm Öncesi Mekke, Ankara Okulu (2004) • Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı; Cahiliye Dönemi, Fenomen Yayıncılık (2009) • Murat Sarıcık, İslâm Öncesi Dönem Cahiliye Kültürü, Fakülte Kitabeci, (2003). • Taha Hüseyin, Cahiliye Şiiri Üzerine, Ankara Okulu, (2003). • Philip K. Hitti, Arap Tarihinin Mimarları, Risale (1995). • Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, Kitabeci, (2003). • Mahmud Esad Seydişehriî, İslam Tarihi; Tarih-i din-i İslam; İslamiyet öncesi Araplar Mekke devri-Medine devri, Marifet yayınları (1995).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araplar’ın tarihsel kökeninden İslâm’ın geldiği 610 yılına kadar olan tarihi süreç dersin sınırlarına dahildir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslâm öncesi Arap tarihine dair kaynak değerlendirmesi https://islamansiklopedisi.org.tr/arap
2 Araplar’ın soyu https://islamansiklopedisi.org.tr/cahiliye
3 İslâm öncesinde Araplar’ın yaşadığı coğrafya
4 Arabistan’a komşu devletler
5 Güney Arabistan
6 Arabistan’ın kuzeyi
7 Hicaz: Mekke, Medine, Taif
8 Araplar’da sosyal ve dinî hayat
9 Araplar’da ticari hayatı ve geçim kaynakları
10 Vize veya araştırma ödevi
11 Kabileler arası mücadeleler ve savaşlar
12 Araplar’ın komşu devletlerle ilişkileri
13 Kabile hayatı ve önemli kabileler
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372698 Araplar’ın kökeni ve İslâm öncesi tarihi hakkında bilgi sahibi olacak.
2 1374487 İslâm öncesindeki Araplar’ın dinî ve sosyal hayatlarıyla ilgili bilgi edinecek.
3 1383022 Araplar’ın ticarî ve siyasî hayatları hakkında bilgi edinecek.
4 1389061 İslâm öncesindeki kabile hayatı, kabileler arası çekişme ve savaşlar hakkında bilgi sahibi olacak
5 1392531 İslam öncesinde Araplar’ın yaşadığı coğrafya ve komşu ülkelerle ilişkileri hakkında bilgi edinecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4
2 3 4 4 3 5 4 4 3 3 5
3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4
4 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3
5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek