Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026062011 Arşivcilik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin İslam Tarihi/Osmanlı dönemi araştırmalarında arşiv belgelerini okuma anlama ve değerlendirip yorumlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa Zeki TERZİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökbilgin, M.T., Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Baltacı, Cahit, 1989, İslâm Paleografyası (Diplomatik-Arşivcilik), İstanbul Uğur, Ahmet, 1983, Epigrafi ve Paleografi, Ankara. Eminoğlu, Mehmet, 1992, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara Kütükoğlu, Mübahat, 1994, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul. . Timurtaş, F. K., 2000, Osmanlı Türkçesine Giriş. Timurtaş, F. K., 1999, Osmanlı Türkçesi Grameri. Kurt, Yılmaz, 1993, Osmanlıca Dersleri, Ankara. Akgündüz, A, 1995, Osmanlı Kanunnameleri, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farklı yüzyıllardan örnek Osmanlı arşiv belgeleri, eski mahkeme kayıtları (şeriyye sicilleri),

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arşivciliğin tanımı, kapsamı ve kullanım alanları
2 Osmanlı Türkçe’sinde yer alan Arapça ve Farsça kelimeler / Arapça ve Farsça kelimelerin imla özellikleri
3 Belgelerde kullanılan alametler ve mühürler ve örnekleri
4 Padişaha ait belgeler: Ferman ve Berat, Name-i Hümayun ve örnekleri
5 Ahidname-i Hümayun/Muahede ve örnekleri
6 Hatt-ı Humayun ve örnekleri
7 İrade-i Seniyye ve örnekleri
8 Devlet erkanının emir ve arz mahiyetindeki belgeleri: Buyruldu, Telhis, Takrir, Arz ve örnekleri
9 Merkez –taşra arası yazışmalar: Mektub, Tahrîrât ve örnekleri
10 Arasınavı veya Araştırma Ödev Sunumu
11 Şehir içi/daireler arası yazışmalar: Tekire, Kaime, Temessük, Tahvil, Sened, İlm-u Haber , Müzekkire ve örnekleri
12 İfta ve Kaza organlarınca düzenlenen belgeler: Fetva, İlam ve örnekleri
13 Hüccet ve örnekleri
14 Vakfiye ve örnekleri
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68750 1154773 Farklı yazı türlerinde yazılmış matbu Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabileceklerdir.
68751 1159471 Arşiv belgelerini okuyup anlayabileceklerdir.
68752 1157937 Arşiv belgelerini yorumlayıp değerlendirebileceklerdir..
68753 1159983 Bu konuda dinleyici önünde bilgi verebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.