Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST608 Selçuklular Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İslâm tarihi alanında yüksek lisans yapacak öğrencilere, Selçuklu devleti tarihi ve medeniyeti hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsrafil BALCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ankara 1965. • Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1975. • Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi, Ankara 2005. • Ali Sevim Selçuklu Devletleri Tarihi; Siyaset, Taşkilât ve Kültür, Ankara 1995. • Nizamülmülk, Siyasetname, Timaş yay., İstanbul 2002. • Ahmed b. Mahmud, Selçuknânme, (Haz. Erdoğan Merçil), İstanbul 1997. • İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953. • Mehmet Altay Köymen, Sleçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve yakın dönem Osmanlı siyasi, idari, askeri, adlî ve hukuki yapı, merkez ve taşra teşkilatı, Osmanlı devletindeki ilim ve kültürel hayatı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük Selçuklular tarihi https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular
2 Büyük Selçuklularda İdari ve siyasi yapı
3 Büyük Selçuklu medeniyeti ve müesseseleri
4 Dini, ilmi, sosyal ve kültürel hayat.
5 Kirman Selçuklularıı tarihi
6 Kirman Selçuklularında sosyo-kültürle hayat.
7 Anadolu Selçukluları tarihi
8 Anadolu Selçuklularında sosyo-kültürle hayat
9 Suriye Selçukluları tarihi
10 Suriye Selçuklularında sosyo-kültürle hayat
11 Irak Selçukluları tarihi
12 Irak Selçuklularında sosyo-kültürle hayat
13 Selçuklu devleti teşkilatı
14 Selçuklu mimarisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1386245 Selçuklular devletinin kuruluşu ve tarihteki önemi hakkında bilgi edinmiş olacak.
2 1375668 Büyük Selçuklular tarihi ve medeniyet hakkında bili öğrenecek.
3 1399629 Kirman , Irak ve Suriye Selçukluları tarihi ve medeniyeti hakkında bilgi edinecek.
4 1379825 Anadolu Selçuklu Devletini tarihi, kültürel, dinî ve siyasî yönleri hakkında bilgi edinecek.
5 1387458 Selçuklularda devlet teşkilatı hakkında bilgi edinecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 4 5 4 3 4 5
2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3
3 3 4 4 3 2 4 4 4 2 4
4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3
5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek