Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST610 İslam Tarihi Metodolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tarih bilimi ve İslam tarihinin teorik temellerini, farklı tarih anlayışlarını, İslam tarihi araştırmalarında izlenen yöntemi kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Kenan AYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul 1985. 2. Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 2010. 3. Ahmet Şimşek (Ed.), Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, İstanbul 2011. 4. R. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, çev. Murtaza Bedir-Fuat Aydın, İstanbul 2004. 5. Mustafa Fayda (Edi.), “İslâm Tarihinde Usûl Mes’elesi”, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes’elesi 2, İstanbul 2005. 6. Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991. 7. Kasım Şulul, İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü, İstanbul 2008. 8. Josef Horovitz, Tarihçiliğin Doğuşu, trc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen, Ankara 2002. 9. Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998. 10. İrfan Aycan-Mahfuz Söylemez, İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara 2002. 11. İrfan Aycan-Mahfuz Söylemez-Necmettin Yurtseven, Apokrif Tarih Yazıcılığı, Ankara 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih bilimi ve İslam tarihinin teorik temelleri, araştırma yöntemleri, araştırma metninin yazımı ve yayınlanması, İslam tarihi araştırmalarında yöntemle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 15 0 0
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 0 0 0
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 0 0 0
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0
34 Okuma 0 0 0
54 Ev Ödevi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih bilimi ve İslam tarihinin teorik temelleri
2 Tarih yazım tarzları ve tarih felsefesi
3 Tarihin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi
4 Tarih araştırmalarında kullanılan kaynaklar
5 Tarih araştırmalarında tenkit
6 Tarih biliminde araştırma yöntemi
7 İslam tarihi araştırmalarında yöntemle ilgili sorunlar
8 Araştırma metninin yazımı
9 Araştırmaya son biçimin verilişi
10 Araştırmanın yayınlanması
11 Erken dönem İslam tarihi araştırmaları
12 Orta dönem İslam tarihi araştırmaları
13 Geç dönem İslam tarihi araştırmaları
14 İslam tarihi yöntembilimi ile ilgili değerlendirmeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145502 Tarih bilimi ve İslam tarihinin teorik temellerini ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini açıklayabilecektir.
2 1151103 Yaptığı araştırmalarda elde ettiği sonuçları yazılı ve sözlü olarak sunabilecektir.
3 1150858 İslam tarihi metodolojisini kavrayacak ve yeni araştırmalarda kullanabilecektir.
4 1160108 İslam tarihi alanında yapılan çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
5 1149330 İslam tarihi araştırmalarında yöntemle ilgili sorunları tartışabilecek ve çözüm önerileri üretebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek