Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST611 Hz.Muhammed Dönemi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam dininin ortaya çıktığı tarihsel ortamı, Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatını, peygamberliğin Mekke ve Medine dönemleri olaylarını temel kaynaklardan hareketle kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Kenan AYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İbn Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, Kahire 1963. 2. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev. S. Tuğ, İstanbul 1980. 3. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2003. 4. Vecdi Akyüz (Editör), Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslâm, İstanbul 1994. 5. Mustafa Fayda ve diğ., “Muhammed”, DİA, İstanbul 2005, XXX, 408-481. 6. Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak- 1 Mekke Yılları, Ankara 2008. 7. Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak- 2 Medine Yılları, Ankara 2009. 8. Ömer Özsoy-İlhami Güler, Konularına Göre Kur’an (Sistematik Kur’an Fihristi), Ankara 2006. 9. Muhammed b. İshak, Siretu İbn İshak, thk. Muhammed Hamidullah, Konya 1981. 10. İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kubrâ, Beyrut 1967. 11. el-Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, Beyrut t.y. 12. et-Taberî, Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, Beyrut 1987. 13. Abdurrezzâk, el-Musannef, thk. Habîburrahmân el-A’zamî, Beyrut 1983. 14. Kettanî, Hz. Peygamber’in Yönetimi (et-Terâtibu’l-İdâriyye), çev. A. Özel, İstanbul 1990. 15. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, çev. M. Yolcu, İstanbul 1989. 16. Kenan Ayar, “Hz. Muhammed’in Çocuklarıyla İlişkileri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi, yıl: 2007, sayı: 4, ss 81-123. 17. İsrafil Balcı, Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed, Ankara 2014. 18. İsrafil Balcı, Vahyin Gölgesinde Siyer Mekke Dönemi I-IV, Ankara 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam dinin ortaya çıktığı tarihsel ortam, Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı, peygamberliğin Mekke ve Medine dönemi olayları, Hz. Muhammed’in mesajı ve tebliğ metodu, geçmişten günümüze Hz. Muhammed algılamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
24 Seminer 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 20 20
24 Seminer 1 32 32
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam dininin ortaya çıktığı tarihsel ortam https://islamansiklopedisi.org.tr/arabistan
https://islamansiklopedisi.org.tr/cahiliye
https://islamansiklopedisi.org.tr/arap
2 Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
http://isamveri.org/pdfdrg/D172028/2007/2007_OZDEMIRM.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D04073/2018_13/2018_13_HOCAOGLUO.pdf
3 Peygamberliğin Mekke dönemi https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
4 Kur’an’a göre Hz. Muhammed https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran
http://isamveri.org/pdfdrg/D083558/2002/2002_ASLANA.pdf
5 Medine’ye hicret ve İslam toplumunun oluşumu https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
https://islamansiklopedisi.org.tr/hicret
https://islamansiklopedisi.org.tr/akabe-biatlari
6 Müslümanların müşriklerle ilişkileri https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
https://islamansiklopedisi.org.tr/seriyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/gazve
7 Müslümanların Yahudilerle ilişkileri https://islamansiklopedisi.org.tr/nadir-beni-nadir
https://islamansiklopedisi.org.tr/kurayza-beni-kurayza
https://islamansiklopedisi.org.tr/yahudilik
https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
https://islamansiklopedisi.org.tr/kaynuka-beni-kaynuka
8 Müslümanların Hıristiyanlarla ilişkileri https://islamansiklopedisi.org.tr/hiristiyanlik
https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
9 Mekke ve Medine dönemlerinde itikadi anlayış https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran
https://islamansiklopedisi.org.tr/amentu
https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
10 Mekke ve Medine dönemlerinde ibadet hayatı https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet
https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
11 Mekke ve Medine dönemlerinde ahlaki durum https://islamansiklopedisi.org.tr/ahlak
https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
12 Medine döneminde toplumsal düzen ve hukuk https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
https://islamansiklopedisi.org.tr/devlet
13 Hz. Muhammed’in kişiliği, son günleri ve vefatı https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
14 Geçmişten günümüze Hz. Muhammed algılamaları https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166339 İslâm öncesi Arap toplumunun siyasi, sosyal, ekonomik, dini ve kültürel yapısını açıklayabilir.
2 1168555 İslâm'ın ortaya çıktığı dinî ve sosyokültürel ortamı değerlendirebilir.
3 1170021 Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesi hayatı ile ilgili bilinen bilgileri analiz edebilir.
4 1175341 İslâm'ın Mekke döneminde yayılışını çeşitli yönleriyle anlatıp değerlendirebilir.
5 1174942 Hz. Peygamber'in Medine dönemindeki faaliyetlerini ve İslâm'ın yayılış serüvenini sebep ve sonuçlarıyla açıklayıp yorumlayabilir.
6 1253676 Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği mesajın içeriğini ve ilk uygulamalarını analiz edip değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek