Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS612 Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türk cumhuriyetlerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihlerini ve Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliği imkânlarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Kenan AYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara 1999. 2. Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, İstanbul 2006. 3. Shirin Akiner, Sovyet Müslümanları, çev. T. Buzpınar, A. Mutu, İstanbul 1995. 4. Nadir Devlet, Çağdaş Türkîler, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi Ek Cilt, İstanbul 1993. 5. Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, Ankara 1999. 6. Baymirza Hayıt, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, İstanbul 1975. 7. Zeki V. Togan, Bugünkü Türk İli (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981. 8. L. N. Lezina-A.V. Superanskaya, Bütün Türk Halkları, İstanbul 2009. 9. E. E. Bacon, Esir Orta Asya, çev. T. Say, İstanbul. 10. Musa Qasımlı, Azerbaycan/Türklerin Milli Mücadele Tarihi 1920-1945, İstanbul 2006. 11. Ünver Günay-Harun Güngör, Türklerin Dinî Tarihi, İstanbul 2007. 12. A. Bennigsen – C. Lemercier, Sufi ve Komiser (Rusya’da İslâm Tarikatları), çev. O. Türer, Ankara 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Türk cumhuriyetlerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihleri, bu devletlerin birbirleriyle ve Türkiye ile ilişkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık öncesi tarihi https://islamansiklopedisi.org.tr/azerbaycan
2 Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sonrası tarihi
3 Azerbaycan Türkiye ilişkileri
4 Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık öncesi tarihi
5 Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sonrası tarihi
6 Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık öncesi tarihi
7 Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sonrası tarihi
8 Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık öncesi tarihi
9 Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sonrası tarihi
10 Türkmenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık öncesi tarihi
11 Türkmenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sonrası tarihi
12 Türk Cumhuriyetlerinin kendi aralarındaki ilişkiler
13 Türk cumhuriyetleriyle Türkiye arasındaki ilişkiler
14 BDT ile ilişkileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399183 Türk cumhuriyetlerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihlerini özetleyip yorumlayabilecektir.
2 1391790 Türk cumhuriyetlerinin güçlü ve zayıf yönlerini bilecek ve günümüzdeki durumlarını yorumlayabilecektir.
3 1401605 Türk cumhuriyetleri tarihindeki dini ve kültürel değişim süreçlerini açıklayabilecektir.
4 1400720 Geçmişten günümüze Türk cumhuriyetleriyle Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirebilecektir.
5 1382518 Türk cumhuriyetlerinin başlangıçtan günümüze siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişim ve dönüşümünü anlatıp yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek