Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS616 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İlk Dönem Müslüman Türk Devletlerinin siyasi, sosyal ve kültürel yapıları hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ramazan Şeşen, Sewlahattin Devrinde Eyyûbiler Devleti, İst. 1983; Komisyon, İlk Müslüman Türk Devletleri, Doğuştan Günmüze İslam. Tarih. İst. 1989; Ali İbrahim Hasan, Mısır fî Usûri'l-Vustâ, Kahire, 1949, Said Abdul fettâh Aşûr, Asru'l-Memâliki fî mısır ve'ş-Şâm, Kahire, 1964. Aynî, 'Ikdu'l-Cumân, Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, 1975; C.E. Bosworth, İslam Devlertleri Tarihi, İst. 1980; Hasan İbrahim Hasan, Tarîhu'l-İslâm, Kahire, 1964; Yaşar Kopraman, Mısır Memlüklüleri Tarihi, B. Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara, 1978; Hanefî Palabıyık, Gazneli Devlet Teşkilatı; Emir Ali es-Seyyid, Mısır fî Ahdi'l-Ihşîdiyyin, Kahire, 1950.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ortaçağ Müslüman Türk Devletlerinin kuruluşundan yıkılışına kadar kısa siyasi tarihi, devletin kurumları, mimarisi, sosyal ve kültürel hayat, İslam medeniyetine katkıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
17 Alan Çalışması 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkler ve Müslüman Araplar arasındaki ilk temaslar
2 Türklerin İslamı kabulünü kolaylaştıran nedenler ve ilk iş birliktelik olarak Talas
3 İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar
4 Karahanlı devlet teşkilatı
5 Gazneli Devletinin kuruluşu, Hindistan üzerine gerçekleştirilen fetihler, taht kavgaları ve yıkılışı
6 Gazneli Devlet Teşkilatı
7 Eyyûbiler (Siyasi ve kültür tarihi)
8 Haçlılarla mücadele ve Kudüs’ün yeniden fethi
9 İhşidiler
10 ARASINAV VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Memlukler devleti siyasi tarihi
12 Memlukler devlet teşkilatı
13 Müslüman Türk devletlerinin İslamiyetin yayılmasındaki etkin rolü
14 Türklerin İslam kültür ve medeniyet tarihine katkıları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55471 1365789 Milli kültürümüzün ve benliğimizin oluşmasında önemli bir yeri bulunan İslam anlayışının Türk toplumu üzerindeki etkilerinin anlaşılması
55472 1390406 Türklerin İslamlaşması ile birlikte dünya siyasetindeki belirleyici rolü
55473 1388217 Bir birleri aleyhine gelişim trendi sergileyen Müslüman Türk devletlerindeki yalıtkanlık ve kurumsal istikrar
55474 1395115 Çin, Hint, Sasani ve Arap kültürü arasında köprü görevi üstlenen Müslüman Türk devletlerinin aydınlanmacı ortaçağ İslam Kültüründeki yeri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.