Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS617 Uygarlık Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar ortaya çıkmış tüm uygarlıkların menşelerini, doğuş ve gelişimlerini inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerini, aralarındaki temel farklılıklarla benzerliklerini kavrama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tanilli, S. (1996), Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yay., İstanbul Şahin, M. (2002), Uygarlık Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara Güven, İsmail (2007), Uygarlık Tarihi, Pegem yayıncılık, Ankara. Akurgal, E. (1988), Anadolu Uygarlıkları, İstanbul. Umar, U, (1982), Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi I, İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya üzerinde yaşamış uygarlıkların insanlık adına ortaya koyduğu değerler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
34 Okuma 2 30 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 31 31
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezopotamya Uygarlıkları 1. hafta.docx
2 Mısır Uygarlığı 2. hafta.docx
3 Fenike Uygarlığı 3. hafta.docx
4 Anadolu Uygarlıkları 4. hafta.docx
5 İran Uygarlığı 5. hafta.docx
6 Ege ve Yunan Uygarlıkları 6. hafta.docx
7 Roma Uygarlığı 7. hafta.docx
8 Hindistan ve Çin Uygarlıkları 8. hafta.docx
9 Arasınav 9. hafta.docx
10 Orta Amerika Uygarlıkları 10. hafta.docx
11 Orta Asya Bozkır Uygarlığı 11. hafta.docx
12 Ortaçağ Avrupa Uygarlığı 12. hafta.docx
13 İslam Uygarlığı 13. hafta.docx
14 Rönesans ve Modern Avrupa 14. hafta.docx
15 Dönem sonu sınavı 15. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338720 Bu dersi alan öğrenci akademik düzeyde tarih araştırması yapar, geçmişin tecrübelerinden faydalanarak günün olaylarını daha doğru değerlendirir.
2 1338721 sanat tarihi alanında yapılan çalışmalarda daha sağlıklı sonuçların elde edilmesine katkı sağlar
3 1338719 geçmiş medeniyetlerin dünya mirasına katkılarının ortaya çıkmasına yardımcı olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5
2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4
3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek