Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026182011 Türk İslam Sanatlarına Giriş 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türk İslam Sanatlarının hangi şartlar altında doğup geliştiğini kavratmak. Türk İslam sanatlarının mahiyeti ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi sahibi kılmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

O. Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, (çev. N. Yavuz), İstanbul 1988 K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture Umayyads…, Vol. I-II, Oxford 1969 Y.Can-R.Gün, Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul 2006 Y.Çoruhlu, Türk Sanatının ABC’si, İstanbul 1993 S.K.Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984 2006; D.Kuban Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kavramlar. İslam sanatının oluşumu ve bu oluşumu etkileyen faktörler. İslam sanat ilişkisi. İslam sanatının içeriği. Erken dönem İslam sanatı. Türk sanatının oluşum ve gelişim seyri. Türk sanatını etkileyen faktörler. İslama giriş sonrası Türk sanatı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 1 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 10 20
27 Makale Yazma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, sanat eseri ve estetik kavramları
2 İslam sanatı, Türk sanatı kavramları
3 Türk İslam dünyasında Sanat Tarihi çalışmaları
4 İslam sanatının oluşumu ve bu oluşumu etkileyen faktörler
5 İslam sanatının doğduğu topraklarda eski sanat anlayışları
6 İslam sanat ilişkisi
7 Tasvir problemi
8 Tarihi seyir içinde Müslümanlar ve sanat
9 İslam sanatının içeriği
10 Erken dönem İslam sanatı
11 Arasınav
12 Türk sanatının oluşum ve gelişimini etkileyen faktörler
13 İslam öncesi Türk sanatı
14 İslamiyet’le birlikte Türk sanatının yaşadığı değişim
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183222 Türk ve İslam sanatlarının oluşumunun hangi faktörler altında geliştiğini tespit ve tayin edebilecekleridir
2 1150094 Diğer sanat anlayışlarıyla gerçekleşen karşılıklı etkileşimleri ve sonuçlarını değerlendirilebilecektir.
3 1155311 Türk ve İslam sanatlarının gelişim seyrini belirleyebilecek ve günümüzle sağlıklı ilişki kurabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5
2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5
3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek