Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS621 Anadolu Dışı Türk Sanatı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türklerin Anadolu dışında ortaya koydukları sanat eserlerini tanıtmak ve bu eserlerin Anadolu Türk Sanatı ile olan ilişkilerini değerlendirip öğrencilerin Türk Sanatının köklerini kavramasına katkı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can, Y. – Gün, R., (2006), Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul. Yetkin, S. K., (1970), Türk Mimarisi, Ankara. Diyarbekirli N., (1972), Hun Sanatı, İstanbul. Cezar, M., (1977), Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul. Çoruhlu Yaşar, (1993), Türk Sanatının ABC’si, İstanbul. Aslanapa, O., (1993), Türk Sanatı, İstanbul Aslanapa, O., (1996), Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Harzemşahlar, Zengiler, Delhi Türk Sultanlığı, İlhanlı, Memlûk, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Timurlu ve Babürlü dönemleri mimari eserleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
34 Okuma 1 30 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 28 28
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Öncesi Türk Sanatı 1. hafta.docx
2 Karahanlı Sanatı 2. hafta.docx
3 Gazneli Sanatı 3. hafta.docx
4 Büyük Selçuklu Sanatı 4. hafta.docx
5 Büyük Selçuklu Sanatı 5. hafta.docx
6 Zengiler Dönemi Sanatı 6. hafta.docx
7 Delhi Türk Sultanlığı Sanatı 7. hafta.docx
8 İlhanlı Sanatı 8. hafta.docx
9 Arasınav 9. hafta.docx
10 Memlük Sanatı 10. hafta.docx
11 Karakoyunlu Sanatı, 11. hafta.docx
12 Akkoyunlu Sanatı 12. hafta.docx
13 Timurlu sanatı 13. hafta.docx
14 Babürlü Sanatı 14. hafta.docx
15 Dönem sonu sınavı 15. hafta.docx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1471070 Türklerin Anadolu dışında ortaya koymuş oldukları sanat eserlerinin karakteristik özelliklerini farkedebilme becerisi.
2 1471071 Kazanmış olduğu geniş bakış açısı sayesinde akademik çalışmalarında daha tutarlı ve kapsamlı değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4
2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek