Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS623 Anadolu Türk Sanatı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Anadolu’da mevcut Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı Sanatını kavrama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Eyüp NEFES

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Oktay Aslanapa, Türk Sanatı 2- Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı 3- E. H. Ayverdi, İlk 250 senenin Osmanlı Mimarisi 4- Turgut Cansever, Mimar Sinan 5- Pars Tuğlacı, Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi Ve Balyan Ailesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Selçuklu öncesi Anadolu Beylikler dönemi mimarisi, Anadolu Selçuklu dönemi sanat eserleri, Beylikler dönemi eserleri ve Osmanlı dönemi sanat faaliyetleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 20 20
27 Makale Yazma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selçuklu Öncesi Anadolu Beylikler Dönemi Mimarisi
2 Anadolu Selçuklular Dönemi Mimarisi
3 Anadolu Beylikler Dönemi Mimari Eserlerine Toplu Bakış
4 Karamanoğlu, Hamidoğulları ve Candaroğulları Mimarisi
5 Germiyanoğulları, Saruhanlılar, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Sanatı
6 Erken Dönem Osmanlı Sanatının Genel Özellikleri
7 Erken Dönem Osmanlı Eserleri
8 Klasik Dönem Osmanlı Sanatının Karakteristik Özellikleri
9 Klasik Dönem Osmanlı Eserleri
10 Mimar Sinan ve Etkileri
11 ARA SINAV
12 Geç Dönem Osmanlı Sanatı
13 Osmanlı Sanatında Batılılaşma Etkileri
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55349 1394430 Selçuklu Öncesi Anadolu Beylikler Dönemi mimarisini kavrayabilecek
55350 1395409 Anadolu Selçuklu sanatını kavrayabilecek
55351 1382141 Anadolu’da beylikler dönemi mimari faaliyetleri kavrayabilecek
55352 1384860 Osmanlı dönemi sanat faaliyetlerini bütün yönleriyle kavrayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
55349 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
55350 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
55351 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
55352 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek