Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS625 Şehircilik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Şehircilik olgusunun ortaya çıkışı ve geçmişten günümüze yeryüzünde varlık bulmuş önemli şehircilik anlayışları konusunda bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İ.H.Bayhan, Şehir Planlaması, İstanbul 1969 A. E. Egli, Şehirciliğin ve Memleket Planlamasının Esasları, Ankara 1957 Y. Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara 1995 A.Akarca, Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri I Şehir ve Savunması, Ankara 1972 R.Alston, The city in Roman and Byzantine Egypt, London 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerleşik hayata geçiş ve şehir denilebilecek ilk yerleşimlerin oluşumu. Mezopotamya ve Eski Mısır’da şehircilik. Grek, Roma ve Bizans’ta şehircilik. Eski İran’da şehircilik faaliyetleri. İslam şehirciliği. Türk şehirciliği. Çağdaş Batı şehirciliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 20 20
27 Makale Yazma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerleşik hayata geçiş ve ilk şehirlerin oluşumu
2 Eski Mezopotamya ve İran şehirciliği
3 Eski Mısır, Çin ve Hint şehirciliği
4 Antik şehircilik, Grek ve Helenistik dönem şehirciliği
5 Roma ve Bizans şehirciliği
6 Antik şehirciliğin karakteristikleri
7 Maya ve İnka uygarlıklarında şehircilik
8 İslam şehirciliği
9 İslam şehirciliğinin karakteristikleri
10 Arasınav
11 Türk şehirciliği
12 Çağdaş şehircilik
13 Geçmişten günümüze şehri oluşturan yapısal unsurlar
14 Şehirciliğin kuramsal temelleri
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55365 1369329 En eski şehircilik faaliyetlerinin ne zaman ve hangi coğrafyalarda ortaya çıktığını bilecekler
55366 1381789 Önemli şehircilik anlayışları konusunda bilgi sahibi olacaklar
55367 1394602 Günümüz şehircilik faaliyetlerinin hangi kaynaklardan beslendiklerini kavrayarak sağlıklı değerlendirmelerde bulunabileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.