Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yüksek Lisans öğrencilerine Türk Din Musikisi’nin genel tarihini ve tarihi süreç içerisinde geçirdiği evreleri tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Özcan, Nuri, Türk Musikisi Tarihi (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 2- Budak, O. Atilla, 2000, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, Kültür Bakanlığı, Ankara. 3- Özalp, M. Nazmi, 2000, Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, I-II, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğuşundan günümüze Türk Din Musikisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Müziği’nin Kökeni / İslamiyetten Günümüze Kadar Türk Musikisinin Gelişmesi ve Türk Din Musikisinin Bu Süreçteki Yeri
2 Şaman Kültürü’nde müzik ve müzik adamları
3 İslamiyet’in kabulüne kadar diğer Türkler’de müzik
4 İslamiyet’in doğuşu ile gelişen müzik türleri
5 İslamiyet’in doğuşu ile gelişen müzik Türlerinin Türk Musikisi’nde kullanılışı
6 İslam’ın ilk dönemlerinde müzik teorisi çalışmaları
7 13-15.Yüzyılları arası Türk Müziği faaliyetleri
8 Mevleviliğin ortaya çıkışının Türk Din Musikisi’ne katkısı
9 Mevleviliğin dışında diğer tasavvufi unsurların Türk Din Musikisi’ne katkısı
10 Arasınav
11 16. Yüzyılda Türk Din Musikisi
12 17. Yüzyılda Türk Din Musikisi
13 18. Yüzyılda Türk Din Musikisi
14 19. Yüzyıldan günümüze Türk Din Musikisi
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55486 1149513 Türk Musikisi’nin ortaya çıkışını anlatabileceklerdir.
55487 1152533 Türk Din Musikisi’nin ortaya çıkışını anlatabileceklerdir.
55488 1158417 Türk Din Musikisine İslamiyet’in etkilerini yorumlayabileceklerdir.
55489 1145105 Yüzyıllara göre Türk Din Musikisi tarihini ve değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
55486 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4
55487 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4
55488 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4
55489 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek