Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilerine Türk Din Musikisi formlarını belirgin özellikleriyle kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Özcan, Nuri, Dini Musikinin Mahiyeti ve Hususiyetleri, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 2- Sezgin, Bekir Sıtkı, Dini Musiki Formları, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 3- Çakır, Ahmet, 2009, Müziğe Giriş, İstanbul. 4- Özalp, M. Nazmi, 2000, Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı,I-II, İstanbul. 5- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Din Musikisi formları, özellikleri, icra edildiği yerler ve icra özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
15 Gösterme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dini Musiki’nin tarifi, Türk Din Musikisi’nin mahiyeti ve özellikleri
2 Türk Din Musikisi’nin sınıflandırılması ve bu sınıflandırılmadaki etkenler.
3 Türkler’in İslamiyet’i kabulünden önce var olan dini musiki formları
4 Ezanlar, Kamet, Tesbih Duası, Mahfel Sürmesi ve bunların icra özellikleri
5 Salâlar, Salât ü Selamlar ve icra özellikleri
6 Temcid ve Münacaat’ın icra özelliği
7 Tekbir, Salât-ı Ümmiyye, Telbiye ve icra özellikleri
8 Kaside ve Naatler; bunların icra özellikleri
9 Mevlid; bölümleri ve icra özellikleri
10 Arasınav
11 İlahi, Tevşih, Şuğul, Terviha örnekleri
12 Mevlevi Ayinleri
13 Mi‘raciye
14 Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir İlâhileri
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530619 Türk Din Musikisi’nin Türk Musikisi’ne katkılarını yorumlayabileceklerdir.
2 1530620 Türk Din Musikisi formlarından bazı örnekleri icra özelliklerini değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4
2 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek