Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS633 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Klasik Türk edebiyatı içinde İslamî muhteva ve unsurların neler olduğunu öğretmek, bu muhtevayı gösteren eserler kakkında temel bilgiler kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.S.Levent, Divan Edebiyatı,Enderun Yay.İst. 1984;Ö.F.Akün, Divan Edebiyatı, DİA c.9 İst. 1992; A.Kartal-A.Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi,dergah Yay.İst.2010;M.Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi,3 E yay.İst. 2007; Alim Yıldız,Türk İslam edebiyatı, Rağbet Yay.İst.2010 R.R.Arat, Kutadgu Bilig, Kabalcı Yay.İst. 2005; N.Pekolcay, İslami Türk edebiyatı, Dergah Yay. İst.2009; Türk Dili ve Edebiyatı Ans.c.1-8,Dergah Yay. İst.1998;A.s.Levent, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş,TTK Yay.Ank. 1998; N.S.Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı, MEB Yay.c.1-2, Ank. 1971; Büyük Türk Kalasikleri,c.1-10, Ötüken Yay. İst. 1990; Ş.Can, Mevlana,Ötüken Yay.İst.1999;Ş.Galib Divanı,c.1-2, Naci Okçu,KB Yay.Ank.1993;Nefî Divanı, Metin Akkuş,Akçağ Yay. Ank.1993; Rami Divanı, E.Hamami,KB. Yay.Ank.2001; Hasan Kavruk, Ş.Yahya Divanı,MEB.Yay. Ank.2001; T.Üzgör, Türkçe Divan Dibaceleri,KB Yay.Ank.1990; A.Özcan,Şekaik-ı Nu’maniyye ve Zeyilleri, c.1-5,Çağrı Yay. İst.1989; Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri,c.I-III, Bizim Büro Yay.Ank.2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk İslam edebiyatının muhteva ve metin kaynakları, İslami temayı doğuran bilim dalları, kültürel yapı ve bunların yansıtıldığı edebi metinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik Türk edebiyatının yapı ve muhtevası 1.docx
2 Klasik edebiyatımızdaki İslami unsurlar 2.docx
3 Klasik edebiyata kaynaklık eden çeşitli bilim dalları 3.docx
4 İslami ilimlerin edebiyata yansıması 4.docx
5 Dini muhtevalı manzum kaynaklar 5.docx
6 Dini muhtevalı mensur kaynaklar 6.docx
7 İslami edebiyatın nazım şekilleri 7.docx
8 Klasik edebi metinlerde dini unsurlar 8.docx
9 Edebiyat araştırmalarında ilk başvuru kaynakları 9.docx
10 Ara Sınav/Ödev Sunumu 10.docx
11 Dini edebiyat araştırmalarında yararlanılan diğer kaynaklar 11.docx
12 Dini muhtevalı manzum metinler 12.docx
13 Dini muhtevalı mensur metinler 13.docx
14 GENEL DEĞERLENDİRME 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377889 Klasik edebiyatımızın bilgi ve muhteva kaynaklarının neler olduğunu bilip öğrenirler.
2 1407817 Belli gelenekler çerçevesinde oluşan klasik Türk edebiyatı araştırmalarında yararlanılacak eserler hakkında bibliyografik künye bilgisi kazanırlar.
3 1409775 Bu konuda dinleyici önünde bilgi verebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek