Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Arşiv belgelerini tanımak, okumak, okuduğunu anlamak ve sözlük kullanabilme yeteneğini kazmak. Osmanlıca belgeleri yorumlayıp çözümleyebilmek ve ilmî araştırmalarda kullanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1994. 2) M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 1992. 3) Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1981. 4) Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, MÜ İlahiyat Fak. Yay. 1989. 5) Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli düzeydeki Osmanlı arşiv belgelerinin okunması, transkribe edilmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
49 Performans 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 2 8 16
49 Performans 2 8 16
54 Ev Ödevi 2 59 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı belgelerinde kullanılan Arapça sayılar, aylar ve takvimler hakkında bilgi.
2 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara ait örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
3 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
4 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
5 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
6 Şeriye Sicillerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
7 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
8 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
9 Mühimme Defterlerinden seçilmiş çeşitli konulara örnek belgelerin okutulması ve tahlillerinin yapılması.
10 Arasınav
11 Osmanlı Devletinin son yıllarında kullanılan rika yazı örneklerinin okunması ve tahlili.
12 Osmanlı Devletinin son yıllarında kullanılan rika yazı örneklerinin okunması ve tahlili.
13 Osmanlı Devletinin son yıllarında kullanılan rika yazı örneklerinin okunması ve tahlili.
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472750 Osmanlıca temel bilgi düzeyini geliştirir.
2 1472751 Farklı türdeki matbu eserleri okuyup anlayabilir.
3 1472752 Elyazması eserleri okuyabilir.
4 1472753 Arşiv belgelerini tanır.
5 1472754 Osmanlıca metinleri anlayıp değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek