Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Osmanlı Tarihi kaynaklarını detaylı bir şekilde tanıtabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Ankara, 2000. 2) Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman Âşıkpaşazâde Tarihi, (neşr. Âlî Bey), Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1332. 3) Osmanlı, ed. Kemal Çiçek, Cem Oğuz, c. XII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999. 4) Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, çev. Zeynep Altok, İstanbul, 2009. 5) Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, 12 cilt, İstanbul, 1884-1891.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Tarihinin kaynakları.Osmanlı tarihçiliği. Kaynak, iz kavramlarının tartışılması. Yazılı ve sözlü belgeler. İlk Osmanlı kaynakları İlk Osmanlı kaynakları. Yerli tarihçiler tarafından yapılan ikincil çalışmalar. Batılı tarihçiler tarafından yapılan ikincil çalışmalar. İkincil çalışmalar. Arşiv Kayıtları. Genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 2 8 16
49 Performans 2 8 16
54 Ev Ödevi 2 59 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı tarihçiliği
2 Kaynak, iz kavramlarının tartışılması
3 Yazılı ve sözlü belgeler
4 Yazılı ve sözlü belgeler
5 İlk Osmanlı kaynakları
6 İlk Osmanlı kaynakları
7 Yerli tarihçiler tarafından yapılan ikincil çalışmalar
8 Yerli tarihçiler tarafından yapılan ikincil çalışmalar
9 Arasınav
10 Batılı tarihçiler tarafından yapılan ikincil çalışmalar
11 Batılı tarihçiler tarafından yapılan ikincil çalışmalar
12 Arşiv Kayıtları
13 Arşiv Kayıtları
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472740 Kaynak türlerini kavrayabilmek.
2 1472741 Osmanlı arşiv malzemesini kullanabilmek.
3 1472742 Beşeri coğrafyanın bizzat tarihin şahidi olduğunu kavrayabilmek.
4 1472743 Abideleri tarihin tanıklıkları olarak kullanabilmek.
5 1472744 İkincil kaynakları tanıyabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
2 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek