Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Osmanlı dönemi şehir tarihçiliği konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, çev. Neyyar Kalaycıoğlu, Tarih vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1994. 2) Abdurrahman Okuyan, XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Trabzon -Dini, Sosyal ve Kültürel Hayat, Kalem yay. Trabzon, 2013. 3) Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi (1455- 1613), Ankara, 1985. 4) Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Ankara, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı şehirlerinin sosyo-kültürel ve dini hayatı. Şehir kavramı. Şehir tarihçiliği. İlk şehir tarihleri. Önemli kentler üzerine yapılmış şehir tarihçiliği örnekleri. Osmanlı şehir yapısı. Önemli Osmanlı şehirleri üzerine yapılmış çalışmalar. Modernleşme sürecinde Osmanlı kentleri. Uzun ömürlü kurumlar ve şehirler. Vakfın inşa ettiği Osmanlı şehirleri. Trabzon örneği ve genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
49 Performans 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 20 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir kavramı
2 Şehir tarihçiliği
3 İlk şehir tarihleri
4 Önemli kentler üzerine yapılmış şehir tarihçiliği örnekleri
5 Osmanlı şehir yapısı
6 Osmanlı şehir yapısı
7 Önemli Osmanlı şehirleri üzerine yapılmış çalışmalar
8 Önemli Osmanlı şehirleri üzerine yapılmış çalışmalar
9 Arasınav
10 Modernleşme sürecinde Osmanlı kentleri
11 Uzun ömürlü kurumlar ve şehirler
12 Vakfın inşa ettiği Osmanlı şehirleri
13 Trabzon örneği
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249838 Şehir kavramının mahiyetini anlamak.
2 1249839 Osmanlı şehir tarihi üzerine yapılan çalışmaları bilmek.
3 1249840 Osmanlı şehir yapısını analiz edebilmek.
4 1249841 Osmanlı şehirlerinde sosyal hayatı analiz etmek.
5 1249842 Osmanlı şehirlerinde dini hayatı öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.