Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB601 Kur'an Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Kur’ân Tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit KURT

Ön Koşul Dersleri

Kur’ân Tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Hakkı (İzmirli), Tarih-i Kur'an Musa Carullah Bigiyef, Kur’an ve Mushaflar Tarihi Hadiye Ünsal-Mustafa Öztürk, Kur’an Tarihi Muhsin Demirci, Kur’an Tarihi Muhammed Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi Suyuti, İtkan Muhammed Mustafa el-A'zami, Kur'an Tarihi Zeynel Abidin Aydın, Kur’an’ın Metinleşme Tarihi Naif Yaşar, Oryantalistlere Göre Kur’an’ın Kaynağı ve Metinleşmesi Theodor Nöldeke, Kur'an Tarihi Abdullah b. Ebi Davud, Kitabü'l-Mesahif - Kur'an'ın Kitaplaşması

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân Tarihi inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
29 Bireysel Çalışma 11 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 21
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 11 10 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş dersi
2 Kur'an tarihine dair genel bilgiler KUR’AN-I KERÎM’İN CEM’İ.pptx
3 Muhammed Hamidullah ve Kur'an Tarihi Hamidullah.docx
4 Muhsin Demirci ve Kur'an Tarihi Muhsin Demirci.docx
5 Muhsin Demirci ve Kur'an Tarihi Muhsin Demirci 2.docx
6 İsmail Hakkı İzmirli ve Tarih-i Kur'an'ı İzmirli.docx
7 Naif Yaşar ve Kitabı "Oryantalistlere Göre Kur’an’ın Kaynağı ve Metinleşmesi" Naif Yaşar.docx
8 Theodor Nöldeke ve Kur'an Tarihi Nöldeke.docx
9 İbn Ebî Dâvud ve Kitabu'l-Mesâhif İbn Ebî Dâvud.docx
10 Zeynel Abidin Aydın ve Kitabı "Kur’an’ın Metinleşme Tarihi" Zeynel Abidin Aydın.docx
11 Musa Carullah Bigiyef ve "Kur’an ve Mushaflar Tarihi" Bigiyef.docx
12 Mustafa Öztürk-Hadiye Ünsal ve "Kur'an Tarihi" Öztürk.docx
13 Muhammed Mustafa el-A'zami ve "Kur'an Tarihi" Azami.docx
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546281 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1546282 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
3 1546283 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 4 4 3 3 5 5 3
2 5 4 5 3 4 4 3 3 5 5 3
3 5 4 5 3 4 4 3 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek