Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İlahiyat yüksek lisans öğrencilerine klasik hadis kaynakları hakkında bilgi verir ve hadis kaynaklarından nasıl yararlanılacağını gösterir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.Zübeyr Sıddıkî, (Hadis Edebiyatı Tarihi, trc.Y.Z.Kavakçı), İrfan yay., 1966. Subhi es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, , (trc.M.Y. Kandemir), Ankara,1986 Mücteba Uğur, Hadis İlimleri Edebiyatı, T.D.V.Yay., Ankara, 1996. M.Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat Yay., Ankara, 2002. Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, MÜİFY, İstanbul, 1989 MAKALELER /ARTICLES Ağırman, Cemal Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 2, s. 55-106

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis Edebiyatının Kaynakları Hadis Edebiyatının Oluşum Safhaları (Hıfz-Kitabet) Hadis Edebiyatının Oluşum Safhaları (Tedvin-Tasnif) Hadis Edebiyatında Tasnif Sistemleri Hadis edebiyatında Müsnedler (Tayalisi, Humeydi) Hadis Edebiyatında Müsnedler (Ahmed b. Hanbel) Hadis Edebiyatında Mu'cemler Hadis Edebiyatında Musannefler Hadis Edebiyatında Câmiler (Buhari, Müslim…) Hadis Edebiyatında Sünenler (Ebu Davud, Nesai…) ARA SINAV Hadis edebiyatında Sünenler (İbn Mace, Darimi…) Hadis Kaynaklarından Yararlanma ve ilgili eserler FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 8 24
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis Edebiyatının Kaynakları
2 Hadis Edebiyatının Oluşum Safhaları (Hıfz-Kitabet)
3 Hadis Edebiyatının Oluşum Safhaları (Tedvin-Tasnif)
4 Hadis Edebiyatında Tasnif Sistemleri
5 Hadis edebiyatında Müsnedler (Tayalisi, Humeydi)
6 Hadis Edebiyatında Müsnedler (Ahmed b. Hanbel)
7 Hadis Edebiyatında Mu'cemler
8 Hadis Edebiyatında Musannefler
9 Hadis Edebiyatında Câmiler (Buhari, Müslim…)
10 Hadis Edebiyatında Sünenler (Ebu Davud, Nesai…)
11 ARA SINAV
12 Hadis edebiyatında Sünenler (İbn Mace, Darimi…)
13 Hadis Kaynaklarından Yararlanma ve ilgili eserler
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336773 Temel hadis kaynaklarını bilir.
2 1336774 Hadis kaynaklarından nasıl istifade edebileceğini kavrar.
3 1336770 Hadis edebiyatında tasnif sistemlerinin neler olduğunu bilir.
4 1336771 Hadis kaynaklarından faydalanmayla ilgili yöntem ve literatüre hakim olur.
5 1336772 Hadis edebiyatının oluşum safhalarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,