Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste Hadis usulünün tarihi gelişim süreci işlenerek, usulün klasik kaynakları hakkında bilgi verilecek ve tanıtılacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hâkim en-Nîsâbûrî, Ma'rifetü ulûmi'l-hadis İbnü's-Salah, Ulûmu'l-hadîs İmam Şafiî, er-Risâle Müslim, el-Câmiu's-sahih mukaddimesi Râmehurmüzî, el-Muhaddisu'l-fâsıl Hatib el-Bağdâdi, el-Kifâye Yücel, Ahmet, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, Hicri İlk Üç Asır, MÜİF Yay, İstanbul, 1996. Ünal, Yavuz, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Etüt Yayınları, Samsun, 2002. MAKALELER / ARTİCLES Sönmez, Mehmet Ali İbnu’s-Salâh’ın Mukaddime’sinden Önce Hadis Usûlü Alanındaki Çalış

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis usûlünün kavramsal çerçevesi Hadis usûlünün tarihçesi, Hz. Peygamber ve sahâbe dönemi İlk hadis usûlü çalışmaları, İmam Şâfiî'nin erRisâle'si İmam Müslim'in el-Câmiu's-sahîh'inin mukaddimesi İlk hadis usûlü eserleri ve müşterek özellikleri el-Muhaddisu'l-fâsıl ve yazılış amacı el-Muhaddisu'l-fâsıl ve muhtevası Ma'rifetü ulûmi'l-hadîs ve muhtevası Ma'rifetü ulûmi'l-hadis'de konuların işleniş tarzı el-Kifâye ve muhtevası el-Kifâye'de konuların işleniş tarzı el-Kifâye'de konuların işleniş tarzı Ulûmu'l-hadis ve muhtevası Ulûmu'l-hadis ve muhtevası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis usûlünün kavramsal çerçevesi usul tarihçiliği.pdf
2 Hadis usûlünün tarihçesi, Hz. Peygamber ve sahâbe dönemi aklın rolü.pdf
3 İlk hadis usûlü çalışmaları, İmam Şâfiî'nin er-Risâle'si hadisin epistemik değeri.pdf
4 İmam Müslim'in el-Câmiu's-sahîh'inin mukaddimesi
5 İlk hadis usûlü eserleri ve müşterek özellikleri
6 el-Muhaddisu'l-fâsıl ve yazılış amacı http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2006_2/2006_2_UNALY.pdf
7 el-Muhaddisu'l-fâsıl ve muhtevası
8 Ma'rifetü ulûmi'l-hadîs ve muhtevası
9 Ma'rifetü ulûmi'l-hadis'de konuların işleniş tarzı
10 el-Kifâye ve muhtevası kifaye.pdf
11 ARA SINAV
12 el-Kifâye'de konuların işleniş tarzı
13 Ulûmu'l-hadis ve muhtevası
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337726 Alanına ait klasik literatürü tanıma
2 1337725 Hadis Metodolojisinin tarihi gelişim sürecini kavrama
3 1337727 Hadis usulüne dair klasik literatürü ve onlardan yararlanabilmeyi kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5
2 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4
3 5 4 3 4 5 5 3 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek