Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders ilahiyat yüksek lisans öğrencilerine hadis ilimleri ve bu ilimlere dair temel kavramlar hakkında bilgi verir ve bu bilgileri hadis araştırmalarında nasıl kullanabileceklerini gösterir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yunus MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR / BOOKS Uğur, Mücteba, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, TDV Yay., Ankara, 1992. Uğur, Mücteba, Hadis İlimleri Edebiyatı, TDV Yay., Ankara, 1996. Salih, Subhi, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, trc. Yaşar Kandemir, MÜİFV Yay., İstanbul, 1996. Kettâni, Muhammed b. Cafer, Hadis Literatürü, trc.Yusuf Özbek, İz Yay.İstanbul, 1994. Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, MÜİFY, İstanbul, 1989 A’zâmî, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadis Edebiyatı ve Peygamberimiz’in Hâdislerinin Tedvîn Târihî, trc. Hulusi Yavuz, İz Yay., İstanbul, 1993 Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları, İlmî yay., Ank., 1981.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis İlimleri, Temel Kavramları Ve İlgili Literatür

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis İlimleri Ve Literatürü, Önemi ve Kapsamı
2 Cerh Ve Ta'dil İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları
3 Cerh Ve Ta‘dîl İlmi Literatürü ve İlgili Terimler
4 İlelü'l-Hadis İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları
5 İlelü'l-Hadis İlmi Literatürü ve İlgili Terimler
6 Muhtelifu'l-Hadis İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları
7 Muhtelifu'l-Hadis İlmi Literatürü ve İlgili Terimler
8 Nasih-Mensuh İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları
9 Ara sınav
10 Nasih-Mensuh İlmi Literatürü ve İlgili Terimler
11 Garibu'l-Hadis İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları
12 Garibu'l-Hadis İlmi Literatürü ve İlgili Terimler
13 Hadislerin Vürûd Sebepleri İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları
14 Hadislerin Vürûd Sebepleri İlmi Literatürü ve İlgili Terimler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530191 Hadis edebiyatının temel kaynaklarını bilir
2 1530193 Hadis ilimlerinin hadisleri anlama ve yorumlamadaki önemini kavrar
3 1530194 Hadis literatürünün oluşum safhalarına hakim olur.
4 1530195 Hadis literatürü ile ilgili terimleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4
2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek