Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB624 Hadis Tahrici 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Y. Lisans öğrencisine hadislerin tahricinde uyugulanacak temel yöntemleri kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yunus MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR / BOOKS Kettâni, Muhammed b. Cafer, Hadis Literatürü, trc.Yusuf Özbek, İz Yay.İstanbul, 1994. A’zâmî, Muhammed Mustafa, Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı, trc. Recep Çetintaş, Usul Yay., İstanbul, 1998. A’zâmî, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadis Edebiyatı ve Peygamberimiz’in Hâdislerinin Tedvîn Târihî, trc. Hulusi Yavuz, İz Yay., İstanbul, 1993. MAKALELER / ARTICLES Yıldırım, Ahmet İskilipli Şeyh Muhammed Muhyiddin Yavsî (ö. 920/1524)’nin Bir Risâlesi ve Risâlede Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirmesi, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, cilt: II, sayı: 6, s. 105-118 Ürkmez, Ahmed, Bir Muhalefet Aracı Olarak Tahrîc , Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 87-106. Soylu, Ayşenur - Hüseyin Kahraman, Fıkhî Hadislerin Rivayet Değeri Bağlamında “Beyyine ve Yemin Hadisi” Nin Tahric ve Tenkidi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 2, s. 709-727 Kahraman, Hüseyin, Fıkhî Hadislerin Rivâyet Değeri Bağlamında “Vârise Vasiyyet Olmaz” Hadisinin Tahrîc ve Tenkîdi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 537-556

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis Tahricinde Uygulanacak Yöntemler Tahricde Tarihsel Öncelik ve Önemi Hadis Rivâyet Şekilleri Tarihte Tahriç Çalışmaları Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahrîcin tanımı, önemi ve faydaları, çağdaş Tahric literatürü
2 Tahrîc eserleri, çeşitleri, yöntem farklılıkları
3 Tahrîc metotları ve kaideleri
4 Tahrîc metotları ve kaideleri
5 Elektronik ortamda Tahrîc
6 Tahrîcin hadis tenkidindeki yeri
7 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları
8 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları
9 ARA SINAV
10 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları
11 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları
12 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları
13 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları
14 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547825 Alanıyla İlgili araştırma becerisi kazanabilme
2 1547826 Hadis alanına ilişkin klasik kaynakları tanıyabilme.
3 1547827 Literatür bilgisi kazanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek