Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB627 Tasavvuf Terminolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tasavvuf terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ali Bolat, Muammer Cengiz, Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tasavvuf sözlükleri. 1. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü 2. Mustafa Rasim Efendi, Istılahat-ı İnsan-ı Kamil. 3. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Tasavvuf klasikleri. 1. Kuşeyri, er-Risâle 2. Serrac, el-Luma 3. Hucviri, Keşfü'l-Mahcub Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin İlgili Maddeleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Istılahat-ı sufiyye kavramı hakkındaki bilgiler. Tasavvufi terminolojinin kaynağı olarak halller ve makamlar. Tasavvuf klasiklerinin tasavvuf terminolojisi açısından ele alınması. Arapça Tasavvuf sözlükleri hakkında bilgi verilmesi. Türkçe Tasavvuf sözlükleri hakkında bilgi verilmesi. Farsça Tasavvuf sözlükleri hakkında bilgi verilmesi. Usul-i Aşere Kavramlaştırması hakkında bilgi verilmesi. Tevbe kavramının ele alınması. Zühd kavramının ele alınması. Tevekkül kavramının ele alınması. Kanaat kavramının ele alınması. Uzlet kavramının ele alınması. Zikir kavramının ele alınması. Teveccüh kavramının ele alınması. Sabır kavramının ele alınması. Murakebe ve rıza kavramının ele alınması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Istılahat-ı sufiyye kavramı hakkındaki bilgiler.
2 Tasavvufi terminolojinin kaynağı olarak halller ve makamlar.
3 Tasavvuf klasiklerinin tasavvuf terminolojisi açısından ele alınması.
4 Arapça Tasavvuf sözlükleri hakkında bilgi verilmesi.
5 Türkçe Tasavvuf sözlükleri hakkında bilgi verilmesi.
6 Farsça Tasavvuf sözlükleri hakkında bilgi verilmesi.
7 Usul-i Aşere Kavramlaştırması hakkında bilgi verilmesi.
8 Tevbe kavramının ele alınması.
9 Zühd kavramının ele alınması.
10 Tevekkül kavramının ele alınması.
11 Kanaat kavramının ele alınması.
12 Uzlet kavramının ele alınması.
13 Zikir kavramının ele alınması.
14 Teveccüh kavramının ele alınması.
15 Sabır kavramının ele alınması.
16 Murakebe ve rıza kavramının ele alınması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545225 Tasavvuf terimlerini literatür ve kavram düzeyinde tespit etmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 2 4 2 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek