Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, tarih boyunca müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tiplerini tasvir etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Tasavvuf düşüncesi hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik, İst. 2009. Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderilik, Ank. 1992. Ali Bolat, Melametilik, İst. 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tipleri, Türk tasavvuf kültüründe oldukça etkisi bulunan melamet ve fütüvvet anlayışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1
44 Makale Yazma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 5 75
27 Makale Yazma 1 10 10
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufi akımların ortaya çıkışı
2 Tarikat kavramı
3 Tarikatlerle ilgili unsurlar: İntisab-şeyh-mürid-tevbe-rabıta-zikr
4 İnsanların tasavvufa yönelme sebepleri
5 Sufilerin toplumun diğer kesimleri ile ilişkileri
6 20. Yüzyıl tasavvuf araştırmacıları
7 20. yüzyıl tasavvuf araştırmacıları
8 20. yüzyılın başlarında tasavvuf dünyası
9 20 yüzyılda bazı önemli isimler ve eserleri
10 Nakşibendilik ve kolları
11 Nakşibendilik ve kolları
12 Mevlevilik
13 Bektaşilik- Alevilik
14 20. Yüzyılda kadın sufiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517334 Müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tiplerini tanımak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek