Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Osmanlı döneminde kaleme alınmış tasavvuf metinlerinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak, Osmanlı tasavvuf metinlerinden örnek metinler okumak, Osmanlı tasavvuf düşüncesinin temel yaklaşımlarını kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Muammer Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Bursa, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları Hakkındaki Literatür Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Temel Parametreleri Osmanlı Tasavvuf Düşücesini Yansıtan Örnek Metinler (Yüzyıllara Göre )

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 5 75
27 Makale Yazma 1 10 10
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları
2 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Temel Konuları
3 Osmanlı Döneminde Kaleme Alınan Tasavvuf Literatürünin Tasnif Biçimi
4 Osmanlıda Popüler Tasavvuf Metinleri
5 Osmanlıda Miftahü'l-Gayb Şerhçiliği
6 Osmanlıda Füsusu'l-Hikem Şerhçiliği
7 Osmanlıda Mesnevi Şerhçiliği
8 Osmanlıda Tasavvufi Şiir Şerhçiliği
9 Mizanü'l-Hak Etrâfında Osmanlıda Tasavvufi Tartışmalar
10 Osmanlı'da Tarikat Adab ve Erkanına Dair Metinler
11 Osmanlıda Menakıbname Metinleri
12 Osmanlı'da Tasavvuf Sahasında Yapılan Tercüme, Şerh Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme
13 Ahmed İlahi'nin Tasavvuf-Nâmesi Üzerinden Metin Okuma
14 İsmail Ankaravi'nin Minhacü'l-Fukarası Üzerinden Metin Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520873 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesini Temel Kaynaklarını Tanır
2 1520879 Osmanlı Tasavvuf Metinleri Hakkındaki Litartür Hakkında Bilgi Sahibi Olur
3 1520884 Osmanlı Tasavvuf Metinlerini Matbu Düzeyde Okuma Becerisi Kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4
2 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5
3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek